Europaforum

2 minutes reading time (333 words)

Den sociale dimension III – I Øst og Vest

Den sociale dimension III – I Øst og Vest

Tredje episode af en miniserie i fire dele om EU's sociale dimension.

Lyt til "Episode 19: Den sociale dimension III – I Øst og Vest" på Spreaker.

Eller download episoden som mp3.

Denne gang kommer vi vidt omkring. Vi undersøger, hvor de forskellige grupper i Europa-Parlamentet stiller sig til social- og arbejdsmarkedspolitik, og hvad forskellen er på EU-landenes arbejdsmarkeder og traditioner.

Groft sagt kan man opdele EU-landene i et Øst og et Vest - og Vest kan igen opdeles i et Nord og et Syd.

Forskellen mellem Øst og Vest handler i høj grad om forskellige syn på, hvor omfattende regler der bør være for vandrende arbejdskraft. Samtidig har nogle østeuropæiske regeringer meget anderledes syn på værdier som ligestilling end dem, der er udbredt i Vesteuropa.

Forskellen mellem Nord og Syd handler i høj grad om forskellige syn på økonomi, heriblandt austerity vs. her-og-nu-udgifter til sociale programmer.

Du kan også høre lidt om børnepenge og europæiske fagforeninger.

Vores gæster:

Marianne Vind sidder i Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet og blev valgt i 2019. Hun er også med i parlamentets udvalg om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Tidligere har hun arbejdet i fagforeningen HK Privat.

Jens Arnholtz er arbejdsmarkedsforsker og lektor på FAOS ved Københavns Universitet. Han har beskæftiget sig med arbejdskraftens frie bevægelighed i EU gennem mange år.

Stine Piilgaard Porner Nielsen er ph.d. i retssociologi og kandidat i EU-studier og har stor interesse for EU's sociale søjle.

Caroline de la Porte arbejder som professor med særlige opgaver på Copenhagen Business School og har beskæftiget sig med EU's socialpolitik i 20 år.

Mathias von Jessen har arbejdet i Europa-Parlamentet og var kandidat for Radikale Venstre ved parlamentsvalget i 2019. Her havde han europæisk arbejdsmarkedspolitik som en af sine mærkesager.

Nadja Abelgren (tidligere Lundholm) Olsen er EU-chef i fagforeningen 3F. Hun har det faglige ansvar for 3F's EU-indsats i København og Bruxelles.

Dagens vært er William Hansen. Hans to medinterviewere er Finn Hartvig Nielsen og Helle Nielsen.

Illustration, produktion og klipning: Rasmus Skov Larsen.

Titelmelodi: Rasmus Jørgensen.

Europaforum

Vi er en EU-politisk blog- og debatside, som fokuserer på, hvordan DU kan få indflydelse på det politiske system.

Demokrati

Europaforum arbejder for en offentlig debat om EU-politik, der er baseret på, at EU er en integreret del af det danske demokrati og derfor en naturlig kampplads for forskellige politiske holdninger.

Fra arkivet: TTIP

Europaforum bringer en afbalanceret præsentation af debatten om den nu skrinlagte handelsaftale TTIP mellem EU og USA.