Europaforum

Generalforsamling 2022 i Odense - OBS: Ændret dato!

20221017-163439Svanesymbol

På grund af problemer med transport og MitID er Europaforums generalforsamling hermed udsat fra 20. november til søndag den 4. december 2022 kl. 15. Stedet er fortsat Café A på Rugårdsvej 2 i Odense.


Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Den ansvarshavende redaktørs beretning for det forløbne år.
4. Den økonomiansvarlige fremlægger revideret regnskab og budget for det kommende år.
5. Afstemning om det reviderede regnskab.
6. Fastlæggelse af kontingent.
7. Valg af
a. ansvarshavende redaktør
b. økonomiansvarlig
c. redaktører med ansvar for særlige emner og/eller opgaver
d. revisor og evt. suppleant
8. Drøftelse af foreningens fremtidige virksomhed.
9. Eventuelt.

Tre miniserier på vej

Europaforum

Vi er en EU-politisk blog- og debatside, som fokuserer på, hvordan DU kan få indflydelse på det politiske system.

Demokrati

Europaforum arbejder for en offentlig debat om EU-politik, der er baseret på, at EU er en integreret del af det danske demokrati og derfor en naturlig kampplads for forskellige politiske holdninger.

Fra arkivet: TTIP

Europaforum bringer en afbalanceret præsentation af debatten om den nu skrinlagte handelsaftale TTIP mellem EU og USA.