Europaforum

14 minutes reading time (2766 words)

Your Vote Counts!

arrows-3274996_1920
Hvis du gerne vil sende os en støtteerklæring til "Your Vote Counts!", så klik her!

Foreningen Europaforum ønsker at styrke de demokratiske processer i Danmark såvel som i udlandet. Vi vil derfor få udviklet et program, som vælgere forud for valghandlinger kan bruge til at sammenligne deres holdninger med de opstillede kandidaters. Vælgerne skal kunne
  • besvare en række spørgsmål, der alt efter testen præsenteres som enten vægtede spørgsmål eller multiple choice,
  • vurdere vigtigheden af hvert spørgsmål og derefter
  • få præsenteret en liste over de kandidater, som stiller op til valget, sorteret efter hvilke kandidater, der politisk ligger tættest på vælgeren.
Your Vote Counts! skal kunne bruges ved alle typer af offentlige valg i forskellige lande; i Danmark kan det være kommunal- og regionsvalg, folketingsvalg, Europaparlamentsvalg, m.m. Politiske partier og andre organisationer skal også kunne bruge programmet som optakt til interne valg af kandidater og tillidspersoner. De større aviser og tv-stationer offentliggør ofte kandidattests op til offentlige valg. Men der findes endnu ingen programmer, der gør det muligt for mindre organisationer at lave deres egen kandidattest. Medmindre de hver for sig betaler for at få skræddersyede løsninger.

Your Vote Counts! skal udformes i to forskellige udgaver: En extension til Joomla og et plugin til WordPress. Disse er de to mest udbredte open source-CMS’er på verdensplan og derfor velegnede platforme for vores kandidattest.

Anvendelse af programmet, trin for trin

1. Admin opretter en ny test via backend i Joomla eller WordPress.

Det skal være muligt at have mere end én test liggende på hjemmesiden på samme tid.

2. Admin vælger, om vælgeren skal præsenteres for ét samlet geografisk område eller om han/hun skal vælge mellem forskellige områder (valgkredse).

3.
Admin opretter en kandidattest. 

Det skal være muligt at indsætte hver test på undersider i Joomla og WordPress med en shortcode.

4. Admin opretter geografiske områder.

Administratoren skal kunne oprette geografiske placeringer og koble en eller flere placeringer (valgkredse) til hver af kandidatsiderne.

Kandidatsiderne (se nedenfor) skal kunne tilknyttes mere end én geografisk placering, da det ved nogle valg, f.eks. folketingsvalg, er muligt for kandidater at opstille i mere end én kreds.

Brugeren skal i begyndelsen af testen kunne vælge mellem de geografiske placeringer i en rullemenu, og efter valget indgår kun de kandidater i testen, som har den valgte geografiske placering. Ved folketingsvalg afgør de forskellige valgkredse, hvem det er muligt at stemme på. Derfor vil det være relevant, hvis brugeren kan indlede testen med at vælge sin valgkreds.

Det skal også være muligt at vælge "alle kandidater". Ikke fordi vælgeren nødvendigvis kan stemme på dem, men for at give mulighed for at se, hvor de mest eller mindst attraktive kandidater stiller op.

Geografiske placeringer skal som helhed kunne slås til og fra af administratoren. Ved Europaparlamentsvalg er det muligt at stemme på alle danske kandidater overalt i landet. Rullemenuen med geografiske placeringer er derfor ikke nødvendig i dette tilfælde.

5. Admin vælger de geografiske områders rækkefølge.

Dette afgør, hvor i rullemenuen områderne skal vises for vælgeren. Det vil typisk være nyttigt at præsentere dem alfabetisk (Assens, Odense, Svendborg etc.), men der kan være situationer, hvor det er mere logisk med andre rækkefølger.

6. Admin vælger, om testen skal bestå af vægtede spørgsmål eller multiple choice.

Hvis testen består af vægtede spørgsmål, skal vælgeren forholde sig til et udsagn ad gangen og sætte kryds ved ”Meget enig”, ”Overvejende enig”, ”Hverken enig eller uenig”, ”Overvejende uenig” eller ”Meget uenig”.

Hvis testen består af multiple choice-spørgsmål, præsenteres vælgeren for en række udsagn om et emne og skal sætte kryds ud for det udsagn, der ligger tættes på hans/hendes egen holdning. ”Ingen af disse” skal også indgå som svarmulighed.

Hvert svar giver et antal points (se nedenfor).

7. Admin vælger, om vælgeren skal kunne prioritere vigtigheden af de enkelte spørgsmål

Hvis prioritering er slået til, betyder det to ting:
  • Vælgeren skal vurdere vigtigheden af det aktuelle spørgsmål på en skala fra 0 til 4.
  • Denne prioritering påvirker betydningen af vælgerens valg, idet de oprindelige pointtal for hvert spørgsmål ganges med pointtallet fra prioriteringsskalaen (se nedenfor).
Prioritering skal kunne bruges ved både vægtede spørgsmål og multiple choice.

Det skal være muligt at have mere end én test på hjemmesiden, og få den ene til at bruge vægtede spørgsmål og den anden til at bruge multiple choice, efter behov.

8. Admin opretter så mange spørgsmål, som han/hun ønsker.

Administratoren skal kunne indsætte forklarende tekstbokse over og under hvert enkelt spørgsmål.

9. Admin vælger, om testen skal være med eller uden politiske partier eller lister

Ved mange typer af valg repræsenterer kandidaterne forskellige politiske partier eller lister. Disse skal i så fald kunne vises ved kandidattestens afsluttende oversigt. Det skal være muligt for vælgeren at sortere kandidaterne efter parti/liste. Ved nogle, især lokale, typer af valg repræsenterer kandidaterne dog kun sig selv. Her vil det være nyttigt at kunne udelade visningen af politiske partier/lister.

10. Admin opretter en kandidatside pr. opstillet kandidat til valget.

Antallet af kandidater skal kunne variere betydeligt. Ved Europaparlamentsvalg opstiller ca. 100 kandidater i Danmark, mens der opstiller over 10.000 kandidater ved danske kommunalvalg.

For hver kandidat skal administratoren have mulighed for at indtaste en mailadresse og sende kandidaten en mail med et link, som giver ham/hende mulighed for at indtaste de nødvendige oplysninger om sig selv.

Hver kandidat skal præsenteres med følgende oplysninger:

- Navn og efternavn

- Parti eller liste (hvis dette er valgt af admin)

- Hvad kandidaten opstiller til (kandidatur for et parti i en given valgkreds, X sogneråd, Y byråd, Z regionsråd, folketinget, Europaparlamentet, etc.)

- En tekstboks med præsentation af kandidaten.

- Svar på de spørgsmål, der indgår i den kandidattest, som kandidaten har fået tilsendt.

- En tekstboks med særlige holdninger.

- Valgfrie kontaktoplysninger – telefon, mailadresse, hjemmeside, profiler på [socialt medie 1], [socialt medie 2], [socialt medie 3], [socialt medie 4]. Brugen af sociale medier kan variere fra land til land, og programmet skal gerne udbredes til andre lande end Danmark. Derfor bør det være muligt for administratoren at indsætte navne og ikoner på de ønskede sociale medier efter behov.

- Andre tekstbokse, som administratoren kan oprette efter behov – til oplysninger som kandidatens fødselsår, køn, bopæl, arbejde, uddannelse, m.m.

11. Admin opretter ”stemmesedler”.
 

Her kan vælgeren få overblik over samtlige kandidater eller – alternativt – alle de kandidater, der er knyttet til et bestemt geografisk område. Hver kandidat har et link til en underside, der viser en præsentation af dem selv samt deres besvarelser og andre oplysninger.

Kandidatoversigten skal efter behov kunne sorteres og kombineres med tekstfelter ind imellem grupper af kandidater, så rækkefølge og ekstra tekst svarer til de faktiske stemmesedler, som vælgeren får udleveret på valgdagen.

12. Admin opretter en resultatside til testen.

Her skal den færdige liste over kandidater vises for vælgeren, når han/hun har besvaret testen. Rækkefølgen af kandidater afgøres af vælgerens svar og evt. prioriteringer af spørgsmålenes vigtighed. Hvis testen ikke bruger prioriteringer, kan der ud for hver kandidat anføres en procentsats, der viser graden af enighed med kandidaten.

Hvis en kandidat ikke har besvaret testen, skal han/hun stadig fremgå af listen, men placeres nederst på den. Rækkefølgen af disse passive kandidater afhænger af deres efternavn.

13. Admin sender invitationer til kandidater via backend.

Det kan tage sin tid ved større valg. Vi formoder dog, at organisationer, der gerne vil dække f.eks. alle kommunalpolitiske kandidater i Danmark, også råder over lønnede medarbejdere eller nok frivillige til at foretage dette arbejde.

14. Kandidat modtager mail med invitation til at deltage i testen samt et link til en underside, hvor oplysningerne kan indtastes.
 

Selve invitationen skal kunne indtastes af administratoren i et tekstfelt som en standard, der kan gemmes som standard, så den ikke behøver at ændres i hver mail.

I mailen skal kandidaten modtage en oversigt over samtlige spørgsmål på en enkelt side/i en enkelt fil, så han/hun let kan vurdere, om testen er værd at deltage i.

Præsentation og andre oplysninger kan indtastes på en underside for sig.

Når spørgsmålene i testen skal besvares af den enkelte kandidat, præsenteres de på samme måde som for vælgeren, dvs. på en side pr. spørgsmål med de forskellige svarmuligheder. Dog uden muligheden for at prioritere spørgsmålenes vigtighed. Særlige mærkesager skal indtastes på en særskilt side efter testspørgsmålene, så kandidaten har mulighed for at gøre mærkesagerne til noget, der supplerer testen. Når alle oplysninger er indtastet, klikker kandidaten på en Send-knap, der sender oplysningerne til hjemmesiden. Kandidaten og administratoren får en bekræftelsesmail.

Det skal også være muligt for administratorerne at indtaste oplysninger manuelt eller ændre i oplysninger, der allerede er sendt ind.

15. Admin åbner for vælgerens adgang til testen, når alle kandidater (eller så mange som muligt) har indtastet deres oplysninger.

Der skal være en mulighed for, at administratoren kan afprøve testen, før den åbnes for offentligheden.

16. Nu er valgkampen i gang! Vælgeren går ind på hjemmesiden og kan vælge mellem en oversigt over kandidaterne eller selve kandidattesten.

17. Vælgeren starter kandidattesten. Han/hun vælger (evt. ) geografisk område fra en rullemenu.

18.
Vælgeren besvarer spørgsmålene side for side.

På hver side skal det fremgå, hvor mange sider med spørgsmål der i alt er tale om. F.eks. ”Side 1 af 15”.

Før vælgeren har valgt en af mulighederne på den enkelte side, skal ingen af dem være afkrydset. Det sikrer imod, at vælgeren bliver påvirket af et forhåndskryds.

Når vælgeren har valgt en af mulighederne, skal det være muligt at flytte krydset, før han/hun klikker på ”Næste”. Det sikrer imod fejlafkrydsninger.

Hvis ingen af mulighederne er valgt, skal vælgeren få vist en fejlbesked, når han/hun vælger at fortsætte: ”Vi beklager, men du har endnu ikke valgt en mulighed.”

På hver side skal det være muligt at gå tilbage eller frem til forrige/næste side og evt. lave om på svarene, så længe vælgeren ikke har klikket på ”Vis resultat”-knappen efter sidste spørgsmål.

I en test med vægtede spørgsmål:

Vælgeren spørges om, hvor enig han/hun er i et udsagn på en skala med fem trin.

Det afgivne svar sammenlignes med hver af de kandidater, der er lagt ind i programmet og tildeles points på denne måde:

Meget enig (2) – Overvejende enig (1) – Hverken enig eller uenig (0 (hvis testen er uden prioritering) eller 2 (hvis testen er med prioritering)) – Overvejende uenig (-1) – Meget uenig (-2).

Hvis testen er med prioritering, angiver vælgeren vigtigheden af hvert spørgsmål/emne på en skala fra 0-4, før han/hun fortsætter til næste spørgsmål:

Meget vigtigt (4) – Vigtigt (3) – En vis betydning (2) – Lav betydning (1) – Irrelevant (0).

Points fra skalaen ganges med de oprindelige points, dog med én undtagelse: ”Hverken enig eller uenig” giver altid 2 points, hvis det svarer til kandidatens standpunkt, uanset prioriteringen. Det afspejler, at det er svært at være direkte uenig i midterstandpunktet, men at det omvendt heller ikke tæller som delvis opbakning, hvis man er ”hverken enig eller uenig”.
Test Spoergsmaal Enkelt

Eksempel:

10 vægtede spørgsmål uden prioritering af vigtighed:

10 x 2 = 20 = det højeste tal, man kan opnå. 10 x -2 = -20 det laveste tal man kan opnå. Hvis man har 0 points i dette tilfælde, er man 50 % enig. -20 svarer til 0 % enig.

10 vægtede spørgsmål med prioritering af vigtighed:

10 x 2 x 4 = 80 = det højeste tal, man kan opnå. 10 x -2 x 4 = -80 det laveste tal man kan opnå. Enighed på få områder, der angives som ”meget vigtigt” er i stand til at opveje uenighed på et større antal områder med ”lav betydning”. Prioriteringen gør derfor, at det ikke på samme måde er muligt at sætte procenter på graden af enighed/uenighed, men resultaterne viser stadig, hvor tæt på/langt fra vælgeren generelt befinder sig fra den enkelte kandidat.
 

I en test med multiple choice-spørgsmål:

Vælgeren spørges om, hvilket udsagn af en række valgmuligheder, han/hun er mest enig i.

Hvert afgivne svar sammenlignes med hver af de kandidater, der er lagt ind i programmet og tildeles points på denne måde:

Hvis man svarer det samme på et givet spørgsmål som kandidaten, får man 2 points – og ellers 0 points.

Hvis testen er med prioritering, angiver vælgeren det enkelte spørgsmåls vigtighed på en skala fra 0-4, som ganges med de 2 eller 0 points.

Meget vigtigt (4) – Vigtigt (3) – En vis betydning (2) – Lav betydning (1) – Irrelevant (0).

Så hvis man svarer det samme som en kandidat og samtidig angiver emnet som ”meget vigtigt”, får man 8 points. Hvis man angiver emnet som ”vigtigt”, får man 6 points osv., og hvis man angiver emnet som ”irrelevant”, får man 0 points. Hvis man svarer noget andet end kandidaten, får man 0 points, uanset hvordan man prioriterer spørgsmålet.

Multiple choice-spørgsmål skal altid indeholde svarmuligheden ”Ingen af disse”, som giver 0 points, uanset om der indgår prioritering eller ej.
Test Spoergsmaal Multiple

Eksempel:

10 multiple choice-spørgsmål uden prioritering:

10 x 2 = 20 = det højeste tal, man kan opnå. 10 x 0 = 0 = det laveste tal, man kan opnå. Hvis man har 10 points i dette tilfælde, er man 50 % enig.

10 multiple choice-spørgsmål med prioritering:

10 x 2 x 4 = 80 = det højeste tal, man kan opnå. 10 x 0 = 0 = det laveste tal, man kan opnå. Det er ikke muligt at sætte procenter på graden af enighed, da både 20 og 80 points kan være udtryk for 100 % enighed, men samtidig dække over forskellige syn på vigtigheden af de stillede spørgsmål.

19. Vælgeren klikker på knap med "Se resultater" og føres videre til en rangeret oversigt over kandidaterne.

Ved præsentationen af kandidaterne bliver de rangeret efter pointtal. Hvis der er tale om tests uden prioritering, vises samtidig en procentsats for graden af enighed ud for hver kandidat. Hvis der er tale om tests med prioritering, vises antallet af points i stedet.

Hver kandidat på listen har et link (”Se mere”) til sin kandidatunderside, der igen har et link tilbage til den genererede oversigt. Her skal kandidatens svar fremgå sammen med de øvrige oplysninger, så det er let at se årsagerne til graden af enighed.

Resultatsiden har desuden et link, der giver mulighed for at tage testen endnu en gang.
Test Oversigt Enighed

Hvis politiske partier/lister er slået til: Vælgeren skal kunne klikke på en knap, der inddeler kandidaterne efter deres listebogstav. Det gør, at man i stedet for at se alle kandidater rangeret uafhængigt af parti kan vælge at se alle de rangerede kandidater fra parti X, derpå alle rangerede kandidater fra parti Y, osv.
Test Oversigt Partiliste


Design

Your Vote Counts! skal både kunne bruges på mobiltelefoner og større skærme, dog med forbehold for, om der er responsive skabeloner på de hjemmesider, hvor programmet skal installeres.

Det skal være let at tilpasse testens udseende med CSS.

Man skal kunne indsætte links, formatering og billeder på alle undersider og i alle tekstbokse på de enkelte sider. På den måde er det let at henvise til eksterne hjemmesider med information og gøre sider og tekstbokse grafisk indbydende.

Frontend skal være uden branding, men i backend må der gerne være diskrete reklamer for Uptime Development (vores udvikler) og Europaforum.

Oversættelser

Programmets tekster skal kunne oversættes til andre sprog og udskiftes i backend. Der må ikke være hardkodede udtryk i de ord, som vælgerne får at se.

Gennemskuelighed

Your Vote Counts! skal leveres med en standardtekst, der beskriver, hvordan de forskellige typer af tests virker og hvordan pointsystemet er bygget op. Eventuelt med screenshots som illustrationer. Teksten kan offentliggøres som artikel i Joomla eller side/indlæg i WordPress. Hvis programmets virkemåde er let at gennemskue, øger det tilliden til, at organisationer kan bruges vores program under valgkampe, uanset deres politiske ståsted.

Vedligeholdelse

Programmet skal have en ”støt os”-knap, der linker til en underside på europaforum.dk. Her bliver det muligt at oprette sig som støttemedlem for foreningen Europaforum og samtidig få sit kontingent øremærket til at finansiere vedligeholdelsen af programmet. Europaforum er ansvarlig for
  • bankkontoen, som de øremærkede kontingenter skal overføres til,
  • at vedligeholde betalingssystemet,
  • at præsentere gennemskuelige regnskaber på europaforum.dk,
  • at ”støt os”-undersiden oversættes til de samme sprog som programmet i øvrigt.
Under ”støt os”-knappen skal der være logoer for vores betalingsmuligheder. Det kan være i form af et link til en ekstern grafikfil, som vi kan udskifte, hvis det er nødvendigt.

Knappen skal være synlig i backend. I frontend skal den være slået til som standard, f.eks. under resultatsiden, men skal kunne slås fra, hvis den ansvarlige for testen ønsker det.

Sandsynligvis vil WordPress-udgaven kræve mere vedligeholdelse end Joomla-udgaven. Efter behov supplerer Europaforum de øremærkede kontingenter med ekstra fundraising for at finansiere dette.

Vores fremgangsmåde

1) Grønkorn (vores konsulentvirksomhed) udarbejder vores projektbeskrivelse. OK

2) Grønkorn indhenter tilbud fra forskellige udviklere for at få et overblik over, hvad det vil koste at få lavet en extension og et plugin. Udviklerne må gerne komme med ekstra ideer og forslag til projektet. OK

3) Europaforum finder mulige samarbejdspartnere, der ønsker at gøre en indsats for at udbrede kendskabet til Your Vote Counts! og/eller oversætte det til andre sprog end dansk.

4) Europaforum fundraiser i sit eget navn med ansøgninger til relevante fonde, én ad gangen.

5) Når finansieringen er på plads: Your Vote Counts! udvikles af Uptime Development.

6) Når programmet er færdigudviklet: Europaforum får samarbejdspartnerne til at udbrede og oversætte programmet og bruger det selv ved fremtidige folketings- og Europaparlamentsvalg.

Europaforum

Vi er en EU-politisk blog- og debatside, som fokuserer på, hvordan DU kan få indflydelse på det politiske system.

Demokrati

Europaforum arbejder for en offentlig debat om EU-politik, der er baseret på, at EU er en integreret del af det danske demokrati og derfor en naturlig kampplads for forskellige politiske holdninger.

Fra arkivet: TTIP

Europaforum bringer en afbalanceret præsentation af debatten om den nu skrinlagte handelsaftale TTIP mellem EU og USA.