Alle blogindlæg på siden

Betydning for den globale handel

Betydning for den globale handel
Konsekvenserne for verdenshandelen vil variere meget, alt efter ambitionsniveauet i den færdige aftale. Nogle aktører anbefaler en ”beskeden” aftale, som primært består i at fjerne de resterende toldsatser, for at undgå risikoen for svækkede minimumsstandarder. En sådan aftale kan dog give problemer i ulandene, da den svækker deres muligheder for at eksportere til de amerikanske og europæiske markeder.

Ifølge nogle økonomiske teorier vil en øget samhandel mellem EU og USA føre til en generel øget velstand og dermed også til øget samhandel med resten af verden. Dette er holdningen hos bl.a. Centre for Economic Policy Research.

Status quo-argumentet

Andre handelsaftaler kan mindske eller ændre effekten af TTIP. Hvis TTP mellem USA og de øvrige Stillehavslande bliver ratificeret, kan det styrke handelen mellem sidstnævnte, mens handelen mellem USA og EU mindskes. TTIP vil da kunne trække i modsat retning, så vi bevarer status quo.

Dette er dog et meget teoretisk argument, så længe Donald Trump er præsident i USA.

Billede: Public Domain via Pixabay, https://pixabay.com/
Globale standarder
Geopolitik