Alle blogindlæg på siden

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet
Parlamentet bringer løbende nyheder om EU-politik, set ud fra parlamentets perspektiv.

Europa-Kommissionen

Europa-Kommissionen
Kommissionen bringer løbende nyheder om EU-politik, set ud fra kommissionens eget perspektiv. Kommissionens oplysningsafdeling driver også siden http://europa.eu/index_da.htm, som indeholder FAQ-baseret information i stil med Folketingets EU-oplysning.

Europe Direct

Europe Direct
Europe Direct er Europa-Kommissionens netværk af informationskontorer (eller kontaktpersoner) over hele EU. Netværket opsamler og formidler materialer om EU og afholder samtidig debatmøder og andre arrangementer. Europe Direct udsender ikke selv materialer, men videreformidler eksisterende EU-information.

Europabevægelsen

Europabevægelsen
Den Danske Europabevægelse er en tværpolitisk og pro-europæisk NGO. Bevægelsens officielle formål er at støtte den europæiske integration og afskaffe de danske EU-forbehold. Den har et fast sekretariat med 3 fuldtidsansatte samt en række praktikanter og andre midlertidigt tilknyttede personer. Sekretariatet lønnes primært af Europa-Nævnet og har som hovedformål at lave folkeoplysning om EU.

Europæisk Ungdom

Europæisk Ungdom
Selvstændig ungdomsorganisation, der traditionelt har et tæt samarbejde med Europabevægelsen. Organisationen er landsdækkende og har 5 afdelinger, hvoraf den mest aktive er i København.

Nyt Europa

Nyt Europa
Stiftet af Steen Gade (SF) i forbindelse med den danske 1998-afstemning om Amsterdam-traktaten, i protest mod SF's daværende modstand mod denne traktat. Minder grundlæggende om Europabevægelsen, men arbejder ud fra et erklæret centrum-venstre-grundlag.

Folkebevægelsen mod EU

Folkebevægelsen mod EU
Den ældste EU-modstanderorganisation i Danmark. Var i 1970’erne og frem til begyndelsen af 1990’erne en vigtig aktør i dansk EU-modstand. Denne status er i dag stort set overtaget af forskellige politiske partier. Folkebevægelsen mod EU domineres af Enhedslisten men har i princippet plads til EU-modstandere fra hele det politiske spektrum. Dens vigtigste mærkesag har siden 1970’erne været, at Danmark skal meldes ud af EF/EU.

Demokrati i Europa (DEO)

Demokrati i Europa (DEO)
Oplysningforbund, der oprindelig har sit udspring i EU-modstanderbevægelserne, men har valgt at fokusere på foredrag og publikumsinddragende debatarrangementer, der er neutrale i holdningen til EU. En række af deres møder arrangeres i samarbejde med skiftende NGO’er.

NOTAT

NOTAT
NOTAT udgives af oplysningsforbundet Demokrati i Europa. Det finansieres af en blanding af tilskud fra EU-modstandergruppen EUDemokraterne i Europa-Parlamentet, tilskud fra Europa-Nævnet og (i beskeden grad) indtægter fra abonnementer.

Folketingets EU-oplysning

Folketingets EU-oplysning
EU-oplysningen har en stor samling af EU-materialer, som kan hentes gratis på deres kontor på Slotsholmen. En del af dem er faktablade, som udgives af EU-oplysningen selv.

Tænketanken Europa

Tænketanken Europa
Tænketank, etableret af CO-industri og Dansk Industri. Fokuserer især på det Indre Marked. Deltager ofte i den offentlige debat om EU-spørgsmål og har udgivet en række gennemarbejdede analyser.

POLITICO Europe

POLITICO Europe
Nyhedsmagasin med fokus på EU-politik. Efterfølger af et tidligere magasin, European Voice, og inspireret af det tilsvarende amerikanske nyhedsmagasin POLITICO. Magasinet udkommer i både en trykt og en online udgave. Det bringer både løbende nyhedsstof og længere analyser samt tænketankslignende rapporter om bestemte politiske emner. Desuden arrangerer magasinet debatarrangementer. POLITICO Europe citeres ofte i danske medier.

Corporate Europe Observatory

Corporate Europe Observatory
Tværnational NGO med fokus på at udstille og modarbejde store virksomheders lobbyarbejde, forsøg på grønvask og skumle interesser i EU. Bidrager på den ene side med dybdeborende journalistik men risikerer på den anden side ofte at mistænkeliggøre politiske grupper og planer på et spinkelt grundlag.

VoteWatch Europe

VoteWatch Europe
Tværnational NGO, der dækker den aktuelle udvikling og politiske debat i EU's institutioner. Bringer nyheder og analyser og har en meget informativ hjemmeside.

EurActiv

EurActiv
Uafhængig flersproget blog/nyhedsportal, som bringer løbende nyheder og analyser om alt, hvad der vedrører EU og EU-relaterede emner i dagligdagen. Portalen er meget omfattende.

EurActiv drives af virksomheden EurActiv.com PLC, som har en række partnerskaber og forbindelser til nationale aviser og EU-institutioner. Den udgives på en række europæiske sprog, dog ikke dansk.

EUobserver

EUobserver
Engelsksproget nyhedsside om EU-politik. Den har megen interessant, løbende dækning af EU-emner, med fokus på borgerrettigheder, demokrati og gennemsigtighed i EU-systemet – lidt i stil med EurActiv, men med mere kritisk journalistik.

Altinget EU

Altinget EU
Bringer nyheder om EU-politik, dog langtfra så hyppigt som f.eks. EurActiv. Til gengæld er siden på dansk. Mange af artiklerne kræver abonnement.

Magasinet Europa

Magasinet Europa
Netmagasin med blandede nyheder fra hele Europa, både politiske og kulturelle. Der er kun få analyser men til gengæld mange velskrevne artikler. Magasinet Europa kan minde om Magasinet rØST, men har et større emneområde.

Magasinet rØST - internetmagasin om Østeuropa

Magasinet rØST - internetmagasin om Østeuropa
Netmagasin med nyheder om aktuelle politiske emner i Østeuropa (inkl. Tyrkiet, Kaukasus og Rusland) og boganmeldelser. Indholdet er ikke nødvendigvis EU-stof, selvom det fra tid til anden overlapper. Magasinet rØST kan minde om Magasinet Europa, men har et snævrere fokus.

Point Of View International

Point Of View International
Ambitiøs og veldesignet nyheds/blogside om international politik. Har en særlig sektion til EU-politik. Redaktionen består af ca. 30 bloggere, heriblandt flere professionelle skribenter.

EUtropolis

EUtropolis
Udgiver korte og professionelle podcasts om forskellige EU- og Europapolitiske emner.

The Parliament Magazine

The Parliament Magazine
The Parliament Magazine bringer nyheder, analyser og debatindlæg fra Europa-Parlamentet og de øvrige EU-institutioner og sætter ansigter på parlamentarikere og andre nøglepersoner i EU.

Bideo

Bideo
Dansk videoportal med tv-programmer/videoer om Europa og EU. Udviklet af Mediehuset København.

EuroparlTV

EuroparlTV
Europa-Parlamentets videoportal med information om aktuelle politiske emner.

EU-skolen

EU-skolen
Undervisningsside for folkeskolens ældste klasser, udviklet af Europabevægelsen. Siden rummer grundlæggende oplysninger om EU's opbygning og politikområder samt præsentationer af de danske EU-parlamentarikere.

Fagligt.eu

Fagligt.eu
Fagligt.eu er en fællesportal og nyhedsblog om EU og fagbevægelsen, etableret af LO, FTF og AC. Den giver information om en række forskellige EU-emner, men især dem, der er relateret til arbejdsmarkedsforhold, arbejdsmiljø, erhverv, økonomi og uddannelse. Formålet er både at være nyhedsmedie og arbejdsredskab til personer, der selv ønsker at påvirke lovgivningsprocessen.

EUsiden

EUsiden
Lille blog/nyhedsside om EU-politik, der drives af Carsten og Christian Fries. Siden har som formål at udfylde et tomrum indenfor Europapolitisk debat.

European Law Blog

European Law Blog
God gammeldags blogside med tekniske indlæg om EU-ret.

Europa-debat.dk

Europa-debat.dk
EU-relaterede blogindlæg, der udgives af AOF og FIC. Siden er koblet til debatteater og offentlige debatmøder i AOF-regi.

Danmarks Radio P1

Danmarks Radio P1
Danmarks Radio P1 dækker EU- og europæiske emner i programmerne Europa lige nu samt Orientering og Orientering Weekend . Dertil kommer særlige programmer i forbindelse med Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og andre EU-emner,...

Radio24syv

Radio24syv
Radio24syv bringer programmet Europa i Flammer med Morten Messerschmidt (DF) og Dan Jørgensen (S) og siden Jens Rohde (RV); det er dog i høj grad præget af en traditionel ja-nej-debat. Stationens...

Den2Radio

Den2Radio
Den2Radio tilbyder talrige korte programserier om forskellige aspekter af EU, europæisk identitet og kultur: