Alle blogindlæg på siden

Langt de fleste organisationer anbefaler et ja

Langt de fleste organisationer anbefaler et ja
ThumbsDown
ThumbsUp
Det store flertal af de virksomheder og organisationer, der berøres af patentreformen, støtter et ja til dansk deltagelse. Det gælder bl.a. 3F, Akademikerne, CO Industri, Danmarks Rederiforening, Dansk Byggeri, Dansk...

Lavere omkostninger for virksomheder

Lavere omkostninger for virksomheder
ThumbsDown
ThumbsUp
ThumbsDown
ThumbsUp
Med enhedspatentet bliver det væsentligt billigere for virksomhederne at udtage patenter og dermed kan de spare penge. Dels fordi de kun skal betale for ét årligt fornyelsesgebyr for det meste...

Hurtigere sagsbehandling

Hurtigere sagsbehandling
ThumbsDown
Patentdomstolen vil arbejde hurtigere end de nuværende nationale domstole. Indvending: Da enhedspatentet kommer under alle omstændigheder, vil danske virksomheder kunne nyde godt af dets eventuelle fordele, også selvom vi stemmer...

Større retssikkerhed og mindre bureaukrati

Større retssikkerhed og mindre bureaukrati
ThumbsDown
ThumbsDown
Enhedspatentet og patentdomstolen betyder, at vi får en ensartet og mere gennemskuelig retspraksis på patentområdet i det meste af EU. I modsætning til i dag, hvor det samme patent kan...

Vi får flere saglige domme

Vi får flere saglige domme
ThumbsDown
Med specialiserede dommere bliver patentdomstolen bedre til at vurdere sagerne, da de ikke er afhængige af tekniske eksperter udefra. Opfinderforeningen.DK og Dansk Opfinderforening har kritiseret det nuværende patentsystem for, at...

Enhedspatentet giver flere arbejdspladser

Enhedspatentet giver flere arbejdspladser
ThumbsDown
ThumbsUp
Dette sker følge af de lavere udgifter til patenter og til den efterfølgende kontrol og administration hos patenttagerne. Indvending: Enhedspatentet vil ikke give de forventede fordele, men vil gøre hele...

Danmark vil tiltrække flere investorer

Danmark vil tiltrække flere investorer
Vi gør Danmark mere attraktivt for udenlandske virksomheder og investorer, hvis vi deltager i enhedspatentet. Alt andet lige er der større sandsynlighed for, at de vælger at placere nye afdelinger...

Enhedspatentet gavner små virksomheder

Enhedspatentet gavner små virksomheder
ThumbsDown
Det er selvfølgelig også til gavn for de store virksomheder, men de små og innovative virksomheder vil opnå de største fordele ved enhedspatentet, når de sælger deres opfindelser i resten...

Vi skal have medindflydelse på patentreglerne

Vi skal have medindflydelse på patentreglerne
ThumbsDown
ThumbsDown
ThumbsUp
Danmark sidder lige nu med ved bordet og er med til at planlægge de regler, som patentdomstolen skal følge (dens procesreglement). Hvis afstemningen den 25. maj ender med et nej,...

Vi får en dansk afdeling af patentdomstolen

Vi får en dansk afdeling af patentdomstolen
ThumbsDown
ThumbsUp
ThumbsDown
Enhedspatentet kommer under alle omstændigheder. Hvis Danmark er med, får vi en særlig dansk afdeling af patentdomstolen, hvor danske virksomheder kan forsvare sig mod sagsanlæg fra udenlandske virksomheder. Hvis Danmark...

Vi får danske dommere i patentdomstolen

Vi får danske dommere i patentdomstolen
ThumbsDown
Patentdomstolen sammensættes af dommere fra alle de lande, der deltager i enhedspatentet. Hvis Danmark er med, får patentdomstolens forskellige afdelinger over det meste af EU også danske dommere. I den...

Det er usolidarisk at køre på frihjul

Det er usolidarisk at køre på frihjul
ThumbsDown
ThumbsUp
Jo flere lande, der deltager i enhedspatentet, jo større bliver fordelene. Hvis alle lande overlod det til de andre at samarbejde om et enhedspatent, ville det slet ikke blive oprettet...

Ved en dansk patentdomstol kan man forsvare sig på dansk

Ved en dansk patentdomstol kan man forsvare sig på dansk
ThumbsDown
ThumbsUp
Hvis Danmark deltager i patentreformen, får vi en dansk lokalafdeling af patentdomstolen. Dens arbejdssprog bliver dansk og engelsk. Danske virksomheder får derved en mulighed for at føre retssager om patenter...

Stem ja til europæisk samarbejde generelt

Stem ja til europæisk samarbejde generelt
ThumbsDown
ThumbsUp
ThumbsDown
Ved at stemme ja sender vi et signal om, at vi går ind for dansk deltagelse i forpligtende europæisk samarbejde generelt. Indvending: Hvis man er EU-modstander, er dette ikke et...

Stem ja for at genere Dansk Folkeparti og/eller Enhedslisten

Stem ja for at genere Dansk Folkeparti og/eller Enhedslisten
ThumbsDown
Enten fordi du er politisk uenig med disse to partier. Eller fordi det er dem, der har insisteret på, at vi skal have en folkeafstemning om et snævert og teknisk...