Et ja fører til forumshopping

Et ja fører til forumshopping
ThumbsDown
ThumbsUp
ThumbsDown
ThumbsUp
Med enhedspatentet vil fjendtlige virksomheder føre patentsager i de lande, hvor den lokale retspraksis giver størst chance for at vinde sagen. Eller hvor der er masser af korruption og dommerne kan...

Retsforsikringer vil koste milliarder

Retsforsikringer vil koste milliarder
ThumbsDown
ThumbsUp
Hvis Danmark deltager i enhedspatentet, vil frygten for at blive oversvømmet af sagsanlæg få alle danske virksomheder til at tegne en ekstra forsikring mod patentsøgsmål. De samlede udgifter til dette vil...

Vi får flere retssager og højere omkostninger

Vi får flere retssager og højere omkostninger
ThumbsDown
ThumbsUp
ThumbsUp
ThumbsDown
ThumbsUp
Enhedspatentet fører til højere udgifter for virksomhederne. Det skyldes, at billigere patenter naturligvis vil føre til flere patenter og dermed også flere retssager. Enhedspatentet gør det også mere attraktivt at føre...

Vi får amerikanske tilstande!

Vi får amerikanske tilstande!
ThumbsDown
ThumbsUp
Enhedspatentet vil føre til amerikanske tilstande, med langt flere patenttrolde. Dvs. virksomheder som udtager massevis af patenter kun for at afpresse andre virksomheder, der uforvarende kommer til at overtræde dem. USA...

Alle hjemmesider vil blive angrebet af patenttrolde

Alle hjemmesider vil blive angrebet af patenttrolde
ThumbsDown
ThumbsUp
Hvis en virksomhed bruger noget, som er patenteret, kan patenthaverne sende regninger til dem blot for at bruge opfindelsen. Da enhedspatentet sikkert fører til en masse gyldige softwarepatenter, som også gælder...

Patentdomstolen skummer fløden

Patentdomstolen skummer fløden
ThumbsDown
ThumbsUp
Patentdomstolen samarbejder med Den Europæiske Patentorganisation, som finansieres med gebyrer på det enkelte patent. Det betyder, at patentdomstolen finansieres med patentgebyrer og at den derfor har en interesse i at sige...

Højesteret skal redde os

Højesteret skal redde os
ThumbsDown
ThumbsUp
Højesteret er bemandet af generalistdommere, der bruger sund fornuft i deres tolkning af reglerne. Derfor vil de afvise alle de facto-softwarepatenter, som den kommende patentdomstol måtte sige god for. Ved at...

De store tryner de små

De store tryner de små
ThumbsDown
ThumbsUp
Enhedspatentet vil primært være til gavn for store virksomheder, på bekostning af de små. De store har flest midler til at føre retssager. Indvending: Enhedspatentet er ikke et nulsumsspil. Både opfinderforeningerne...

Danske virksomheder tvinges til at føre sager i udlandet

Danske virksomheder tvinges til at føre sager i udlandet
ThumbsDown
ThumbsUp
ThumbsUp
Danske virksomheder skal til udlandet for at føre en sag på engelsk, tysk eller fransk, hvis de anklages for at krænke enhedspatentet i et andet land. Indvending: Det er ikke anderledes...

Enhedspatentet medfører (flere) softwarepatenter

Enhedspatentet medfører (flere) softwarepatenter
ThumbsDown
ThumbsUp
ThumbsDown
ThumbsUp
ThumbsDown
ThumbsUp
ThumbsDown
ThumbsUp
ThumbsDown
ThumbsUp
ThumbsDown
ThumbsUp
ThumbsUp
Juristerne i den Europæiske Patentorganisation (EPO) har sagt god for talrige patenter, som reelt er softwarepatenter. Ganske vist siger den Europæiske Patentkonvention, at man ikke kan tage patent på software, men...

Stem nej til 50.000 softwarepatenter i EU

Stem nej til 50.000 softwarepatenter i EU
ThumbsDown
ThumbsUp
Den Europæiske Patentorganisation har udstedt 50.000 softwarepatenter i Europa! De fleste er stadig ugyldige, men når vi får patentdomstolen, vil den sige god for dem alle sammen, og softwareudviklere overalt i...

Manglende demokratisk kontrol

Manglende demokratisk kontrol
ThumbsDown
ThumbsUp
ThumbsDown
ThumbsUp
Patentdomstolen og appelretten i Luxembourg kommer egenhændigt til at afgøre, hvad der kan patenteres, og står udenfor demokratisk kontrol. Indvending: I et demokrati er det vigtigt, at domstolene fungerer uafhængigt og...

Stem nej som protest mod patentsystemet

Stem nej som protest mod patentsystemet
ThumbsDown
ThumbsUp
Patenter er generelt ikke i samfundets interesse. Derfor skal du stemme nej til alt, hvad der handler om patenter eller øger sandsynligheden for, at vi får flere af dem. Såsom patentdomstolen!...

Stem nej til en 10-dobling af patenter i Danmark

Stem nej til en 10-dobling af patenter i Danmark
ThumbsDown
ThumbsUp
For øjeblikket udsteder Den Europæiske Patentorganisation (EPO) ca. 60.000 Europapatenter om året. Men kun en tiendedel (ca. 6.000) bliver valideret i Danmark. Hvis de europæiske virksomheder udskifter Europapatentet med enhedspatentet, får...

Danske patenter skal da skrives på dansk

Danske patenter skal da skrives på dansk
ThumbsDown
ThumbsUp
Det er ikke rimeligt, at danske virksomheder skal tvinges til at skrive på engelsk, tysk eller fransk, hvis de vil have et enhedspatent. Indvending: Det vil fortsat være muligt at nøjes...

Stem nej til EU

Stem nej til EU
ThumbsDown
ThumbsUp
ThumbsUp
Patentdomstolen er reelt en EU-domstol. Enhedspatentet er opfundet af en række EU-lande, kun EU-lande kan deltage, det hedder det europæiske enhedspatent og afstemningen handler om noget med suverænitetsafgivelse. For en EU-modstander...

Risiko for patenter på gener

Risiko for patenter på gener
ThumbsDown
ThumbsUp
Enhedspatentet risikerer at føre til flere patenter på opfindelser, der inddrager brugen af gener, og dermed kan vi få patenter på gener ad bagvejen. Dette argument er fremført af Folkebevægelsen mod...

Lad os bare vente til senere

Lad os bare vente til senere
ThumbsDown
ThumbsUp
Lige nu er det et dårligt tidspunkt at stemme ja til dansk deltagelse i enhedspatentet, da vi først lige skal se fordele og ulemper ved systemet, som det kommer til at...

Stem nej for at genere regeringen og/eller Venstre/Konservative/SF

Stem nej for at genere regeringen og/eller Venstre/Konservative/SF
ThumbsUp
Indvending: Dette har ikke noget at gøre med emnet for folkeafstemningen.  

Stem nej til noget helt andet

Stem nej til noget helt andet
ThumbsDown
ThumbsUp
Eksempel: Udenlandske arbejdere i Danmark bør ikke kunne modtage dansk børnecheck og/eller andre danske velfærdsydelser på samme vilkår som danskere. Vi kan protestere imod dette ved at stemme nej til dansk...

Er du i tvivl, stem nej

Er du i tvivl, stem nej
ThumbsDown
ThumbsUp
ThumbsUp
Nej er altid det sikre valg, som gør, at vi opretholder status quo.   Indvending: Enhedspatentet kommer under alle omstændigheder, og danske virksomheder og vælgere er nødt til at forholde sig...