Alle blogindlæg på siden

Baggrund for TTIP

Baggrund for TTIP
Forhandlinger om globale handelsaftaler i WTO har været i dødvande i det seneste årti. Derfor har mange lande længe arbejdet på forskellige bilaterale handelsaftaler som alternativ. TTIP er en af disse....

Dette indgår ikke i aftalen

Dette indgår ikke i aftalen
Handel med audiovisuelle tjenester, dvs. film, musik, etc. er på forhånd udelukket fra forhandlingerne, pga. fransk modstand. Ingen af forhandlerne ønsker at inddrage regler om databeskyttelse i TTIP. På andre områder...

Sådan forhandles og godkendes aftalen

Sådan forhandles og godkendes aftalen
Europa-Kommissionen forhandler på vegne af EU med et mandat, som Rådet har givet i juni 2013. Forhandlingerne med USA startede i juli samme år. TTIP-forhandlingerne finder sted i runder, hver...

Andre aktuelle handelsaftaler

Andre aktuelle handelsaftaler
CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) I august 2014 afsluttede EU og Canada forhandlingerne om en anden handels- og investeringsaftale, CETA , der minder om TTIP. Aftalen er endnu ikke...

TTP (Trans-Pacific Partnership)

TTP (Trans-Pacific Partnership)
TTP er en lignende aftale mellem 12 lande omkring Stillehavet, heriblandt USA. Denne aftale er færdigforhandlet nu og har fyldt en del i den amerikanske valgkamp. I forhold til TTIP er...

TiSA (Trade in Services Agreement)

TiSA (Trade in Services Agreement)
Denne aftale forhandles mellem 23 medlemmer af WTO, heriblandt USA og EU på vegne af dets 28 medlemslande. Den handler om at liberalisere og give øget adgang til stort set alle markeder for serviceydelser, dog undtaget lufttrafik. Aftalen er hverken forhandlet færdig eller officielt tilgængelig for offentligheden, men et udkast er blevet lækket via WikiLeaks. I forhold til TTIP har aftalen især givet anledning til debat pga. dens skraldenøgleklausul og muligheden for at inddrage sundhedsydelser i den færdige aftale.

Formålet med TTIP

Formålet med TTIP
Nogle tilhængere af TTIP kan beskrives som ”grundlæggende tilhængere, som dog er klar til at afvise aftalen under bestemte, ikke nødvendigvis klart definerede omstændigheder”. Andre kan beskrives som ”tilhængere, der på...

Styrket økonomi

Styrket økonomi
Der findes efterhånden en række studier og rapporter om de mulige økonomiske virkninger af forskellige udgaver af TTIP: Centre for Economic Policy Research: Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investment (2013)....

Øget beskæftigelse

Øget beskæftigelse
Der er stor variation i forudsigelserne. CEPR-rapporten vurderer, at en ambitiøs TTIP-aftale vil give stigende lønninger eller øget beskæftigelse, der svarer til 400.000 nye jobs. Det meget optimistiske studie fra Bertelsmann...

Globale standarder

Globale standarder
Hvis TTIP vedtages, bliver det muligvis lettere at få Kina, Indien, Brasilien etc. til at tilpasse sig de nye fælles standarder, som derved bliver ”guldstandard” på verdensplan. Det kan være til...

Betydning for den globale handel

Betydning for den globale handel
Konsekvenserne for verdenshandelen vil variere meget, alt efter ambitionsniveauet i den færdige aftale. Nogle aktører anbefaler en ”beskeden” aftale, som primært består i at fjerne de resterende toldsatser, for at undgå...

Geopolitik

Geopolitik
Der findes flere forskellige geopolitiske argumenter for TTIP . Et af dem fokuserer på forholdet til Rusland. En aftale mellem USA og EU, der styrker økonomien, vil give mulighed for at...