Kommissionens krystalkugler

Tilbage i 2017 lancerede Europa-Kommissionen en hvidbog med fem scenarier for, hvordan EU måske vil udvikle sig i fremtiden. Ideen var at styrke EU-debatten, men i Danmark er hvidbogen ikke særlig kendt. Det gør dog ikke dens fremtidsvisioner mindre interessante.Resultatet af det nylige valg til Europa-Parlamentet trækker i meget forskellige retnin...
Af Erik J. M. PedersenNæstformand, Europabevægelsen i Københavns OmegnIndledningFormålet med denne artikel er at diskutere fremtiden for EU og for Danmark i EU med en tidshorisont frem til 2025 og 27 medlemsstater. Der tages udgangspunkt i Europa-Kommissionens hvidbog af 01. marts 2017. 1 Kommissionsformand Jean-Claude Juncker skriver i forordet, a...
Når medierne snakker om EU bliver det ofte nævnt at organisationen er i krise i forhold til både et demokratisk underskud og i forhold til en mere generel euroskepticisme. Argumentationen består ofte i at EU er fjernt fra borgerne i medlemslandene, både geografisk såvel som i forhold til at de politiske tiltag der bliver taget i Bruxelles virker fj...
New Narrative for Europe var et projekt der startede i 2013. Formålet var at give europæiske borgere en stemme i skabelsen af Europas fremtid. Første fase sluttede med publiceringen af bogen "The Mind and Body of Europe".9. februar 2016 påbegyndtes anden fase af New Narrative for Europe. Her deltog unge fra hele Europa i Bruxelles for at diskutere ...
Debating Europe bragte i 2013 en artikel med vicepræsidenten for Kommissionen, Viviane Reding, og flere MEP'ere.http://www.debatingeurope.eu/2013/10/29/do-you-feel-part-of-a-common-european-identity/#.V69rJY9OLIX