1 minute reading time (264 words)

Den sociale dimension II – Flere vinkler

Den sociale dimension II – Flere vinkler

Anden episode af en miniserie i fire dele om EU's sociale dimension.

Listen to "Episode 18: Den sociale dimension II – Flere vinkler" on Spreaker.

Eller download episoden som mp3.

I mange år handlede EU's sociale dimension først og fremmest om arbejdsmarkedspolitik. Efterhånden er der dog kommet et større fokus på forskellige sociale problemer i EU, og især efter finanskrisen i 2007-2009 er samarbejdet begyndt at udvikle sig.

I 2017 vedtog EU-landene den europæiske søjle for sociale rettigheder. Den handler om at styrke samarbejdet indenfor tre hovedemner: Ligestilling og lige adgang til arbejdsmarkedet, rimelige arbejdsforhold samt social beskyttelse og inklusion.

I dagens episode undersøger vi disse emner.

Meget af EU's sociale dimension handler om at medlemslandene skal lade sig inspirere af hinandens praktiske løsninger på sociale udfordringer. En af disse er hjemløshed, som især Finland har gjort en del for at mindske.

Vi kommer også ind på ØMU'ens betydning for socialpolitikken i EU. Ved 23.06 drøfter vi et par slides, som du kan downloade her.

Vores gæster:

Marianne Vind sidder i Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet og blev valgt i 2019. Hun er også med i parlamentets udvalg om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Tidligere har hun arbejdet i fagforeningen HK Privat.

Stine Piilgaard Porner Nielsen er ph.d. i retssociologi og kandidat i EU-studier og har stor interesse for EU's sociale søjle.

Caroline de la Porte arbejder som professor med særlige opgaver på Copenhagen Business School og har beskæftiget sig med EU's socialpolitik i 20 år.

Dagens vært er William Hansen. Hans medinterviewer er Finn Hartvig Nielsen.

Illustration, produktion og klipning: Rasmus Skov Larsen.

Titelmelodi: Rasmus Jørgensen.