Alle blogindlæg på siden

Dette indgår ikke i aftalen

Dette indgår ikke i aftalen
Handel med audiovisuelle tjenester, dvs. film, musik, etc. er på forhånd udelukket fra forhandlingerne, pga. fransk modstand.

Ingen af forhandlerne ønsker at inddrage regler om databeskyttelse i TTIP.

På andre områder er det svært at forudse, hvor omfattende aftalen bliver og hvad den præcist kommer til at omfatte. Der er mange følsomme punkter indenfor især miljøbeskyttelse og forbrugersikkerhed, som har betydning for en del af de områder, hvor der forhandles, og hvor uenigheden let kan føre til, at en række områder, f.eks. visse fødevarer, slet og ret udgår af den færdige aftale.

Regulering af finansmarkederne

USA har indført en højere grad af kontrol med finanssektoren efter finanskrisen og ønsker ikke at udvande denne. Omvendt er der i EU et ønske om at give europæiske banker lettere adgang til det amerikanske marked. I modsætning til handel med audiovisuelle tjenester er finansielle ydelser ikke på forhånd fjernet fra forhandlingerne, men der er fra amerikansk side stor modstand mod at inddrage dem i TTIP.

Billede: Public Domain via Pixabay, https://pixabay.com/
Baggrund for TTIP
Sådan forhandles og godkendes aftalen