Enhedspatentet medfører (flere) softwarepatenter

Enhedspatentet medfører (flere) softwarepatenter

ThumbsDownJuristerne i den Europæiske Patentorganisation (EPO) har sagt god for talrige patenter, som reelt er softwarepatenter. Ganske vist siger den Europæiske Patentkonvention, at man ikke kan tage patent på software, men den bruger formuleringen "software som sådan". EPO omgår forbuddet ved at arbejde med en hjemmestrikket definition på "software som sådan", som er så snæver, at juristerne kan udstede patenter på praktisk taget al software, hvis blot den er eller bliver installeret på en computer. De fleste de facto-softwarepatenter er endnu ikke anerkendt af de nationale domstole, men da dommerne i den kommende patentdomstol er jurister, som har specialiseret sig i patentret (ligesom juristerne i EPO), vil de sikkert anvende de samme definitioner på software som EPO. Derved bliver forbuddet mod softwarepatenter sikkert undergravet, og der bliver åbnet for langt flere de facto-softwarepatenter i fremtiden.

ThumbsUpIndvending: Softwarepatenter er ulovlige ifølge den Europæiske Patentkonvention, og det ændres ikke med enhedspatentet.

ThumbsDownGensvar: Ingen har påstået, at lovgrundlaget ændres. Problemet er, at der er risiko for, at praksis ændres, hvis den kommende patentdomstols dommere har den samme opfattelse af softwarebegrebet som juristerne ved EPO. Deres definition på ”software som sådan” strider imod ånden i den Europæiske Patentkonvention.

ThumbsUpIndvending: Dansk Industri og en lang række danske politikere har erklæret, at softwarepatenter slet ikke findes i Europa.

ThumbsDownGensvar: Det skyldes, at de kun ser på ordlyden af den Europæiske Patentkonvention og ikke forholder sig til EPO’s praksis eller problemstillingen i øvrigt. Organisationer som Dansk IT, PROSA og IT-Politisk Forening beskæftiger sig alle med IT som kerneområde, og de bekræfter, at EPO har tilladt de facto-softwarepatenter i Europa.

ThumbsUpIndvending: I nogle tilfælde vil software blive omfattet af patenter, men kun hvis softwaren er en indlejret del af en fysisk opfindelse, dvs. at den ikke kan af- eller geninstalleres eller erstattes af anden software. Eksempler er ABS-bremser i biler eller software, der styrer vaskemaskiner. "Software som sådan" skal slet og ret forstås som almindelige computerprogrammer, der vil ikke blive patenteret, da det er forbudt.

ThumbsDownGensvar: EPO's de facto-accept af softwarepatenter omfatter en række programmer, som åbenlyst er software, der kan installeres og afinstalleres og som ikke knytter sig til nogen bestemt fysisk opfindelse. Almindelige computerprogrammer falder ikke ind under EPO’s definition på ”software som sådan”, selvom de burde gøre det.

ThumbsUpIndvending: Der har endnu ikke været nogle sager om softwarepatenter i Danmark.

ThumbsDownGensvar: Dette er irrelevant. Den uønskede udvikling vil først starte i 2015, hvor enhedspatentet træder i kraft.

ThumbsUpIndvending: Fordi man har en juridisk uddannelse og har specialiseret sig i patentret, betyder det ikke, at man automatisk har samme holdninger som de nuværende jurister ved EPO. Puljen af dommere ved patentdomstolen er meget bred og har ingen direkte tilknytning til EPO. Modstanderne tager udgangspunkt i et værstefaldsscenarie, uden at forholde sig til, om det er sandsynligt eller ej.

ThumbsDownGensvar: Der findes eksempler på, at tyske domstole har sagt god for EPO's definition på "software som sådan". Som følge af antallet af tyske patentjurister og Europapatenter i Tyskland vil den kommende patentdomstol sandsynligvis få en overvægt af dommere med tysk baggrund. Derfor er der risiko for, at de fleste afdelinger vil tolke på samme måde som de tyske domstole gør i dag.

ThumbsUpModsvar: Dette demonstrerer, hvorfor der ikke er grund til at frygte softwarepatenter ad bagvejen. Hvis tyske dommere og deres praksis udgjorde et reelt problem, ville de mange softwarepatenter, som EPO hævdes at have udstedt, allerede være prøvet og godkendt i Tyskland nu.

ThumbsUpIndvending: Frygten for (de facto-)softwarepatenter forholder sig ikke til, at både førsteinstansen af patentdomstolen og appeldomstolen i Luxembourg løbende skal konsultere EU-Domstolen for at sikre sig, at deres praksis svarer til EU-retten. Vi kan præcisere eller ændre softwaredefinitioner via Europaparlamentet og det øvrige EU-system, hvis det skulle blive nødvendigt.

 

 

 

 

 

 

Danske virksomheder tvinges til at føre sager i ud...
Stem nej til 50.000 softwarepatenter i EU

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.europaforum.dk/