Fremhævet 

Et ja fører til forumshopping

Et ja fører til forumshopping

ThumbsDownMed enhedspatentet vil fjendtlige virksomheder føre patentsager i de lande, hvor den lokale retspraksis giver størst chance for at vinde sagen. Eller hvor der er masser af korruption og dommerne kan bestikkes. (Det sidste er påstået af Folkebevægelsen mod EU.)

ThumbsUpIndvending: Det er ikke muligt at opretholde forskelle praksisser fra land til land, når alle deltager i et fælles patentområde. Én fælles dommerpulje vil bemande de forskellige afdelinger af patentdomstolen og vil derfor sikre en ensartet praksis.

ThumbsDownGensvar: Virksomhederne kan også vælge at føre sager i lande, hvor modparten står svagest pga. manglende sprogkundskaber eller viden om lokalområdet.

ThumbsUpIndvending: Hvis man anlægger en sag om et enhedspatent, kan man ikke bare vælge frit mellem de deltagende lande. Sagerne skal enten føres ved den lokalafdeling af domstolen, der er tættest på den sagsøgte virksomheds hjemadresse eller ved lokalafdelingen i det område, hvor den påståede krænkelse har fundet sted. Den eneste forskel mellem de to lokalafdelinger er, at én ud af tre dommere kommer fra det land, hvor den aktuelle lokalafdeling er placeret. Hvad angår sprog, bliver alle sager ved patentdomstolen som udgangspunkt ført på engelsk, tysk eller fransk. Hvis alle dommerne forstår et fjerde sprog, kan de vælge dette, men kun hvis begge parter i sagen kan acceptere det. Hvis der opstår uenighed, bliver sagen ført på det sprog, patentet er skrevet på.

 

 

Vi får flere retssager og højere omkostninger

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.europaforum.dk/