Alle blogindlæg på siden

Europabevægelsen

Europabevægelsen
Den Danske Europabevægelse er en tværpolitisk og pro-europæisk NGO. Bevægelsens officielle formål er at støtte den europæiske integration og afskaffe de danske EU-forbehold. Den har et fast sekretariat med 3 fuldtidsansatte samt en række praktikanter og andre midlertidigt tilknyttede personer. Sekretariatet lønnes primært af Europa-Nævnet og har som hovedformål at lave folkeoplysning om EU.

Europabevægelsens sekretariat står bag hjemmesiden EU-skolen, der fortæller folkeskoleelever om EU’s opbygning. Sekretariatet er også tovholder for Europæisk Dialog, et netværk af oplægsholdere, der formidler EU-emner og kan bestilles af skoler, foreninger, m.v.

Den internationale Europabevægelse har afdelinger i de fleste europæiske lande og har eksisteret siden 1948.

http://www.eubev.dk
Europe Direct
Europæisk Ungdom