Alle blogindlæg på siden

Folkebevægelsen mod EU

Folkebevægelsen mod EU
Den ældste EU-modstanderorganisation i Danmark. Var i 1970’erne og frem til begyndelsen af 1990’erne en vigtig aktør i dansk EU-modstand. Denne status er i dag stort set overtaget af forskellige politiske partier. Folkebevægelsen mod EU domineres af Enhedslisten men har i princippet plads til EU-modstandere fra hele det politiske spektrum. Dens vigtigste mærkesag har siden 1970’erne været, at Danmark skal meldes ud af EF/EU.

I sidste dele af 1990’erne og 00’erne betød uenigheder om strategien, at der fandtes en konkurrerende Junibevægelse, som siden gik i sig selv, da den mistede sin repræsentation i Europa-Parlamentet.

http://www.folkebevaegelsen.dk/
Nyt Europa
Demokrati i Europa (DEO)