Alle blogindlæg på siden

Geopolitik

Geopolitik
Der findes flere forskellige geopolitiske argumenter for TTIP. Et af dem fokuserer på forholdet til Rusland. En aftale mellem USA og EU, der styrker økonomien, vil give mulighed for at bruge flere penge på forsvarsbudgetterne indenfor NATO. Desuden vil en liberalisering af handelen med fossile brændstoffer mellem EU og USA kunne mindske de østeuropæiske EU-landes afhængighed af at importere gas fra Rusland.

Det er dog uvist, hvor stor betydning dette vil have i forhold til andre tiltag, der skal fremme europæisk uafhængighed af Rusland. Såsom EU’s planlagte energiunion.

Samtidig skal argumentet ses i forhold til den TTIP-kritik, der fokuserer på, at den færdige aftale muligvis vil gøre det mere attraktivt at udvinde skifergas og tjæresand, hvilket har andre negative konsekvenser.

Forholdet til Kina

Et andet geopolitisk argument handler om økonomisk inddæmning af Kina. I de seneste årtier har Kina fået en stadig mere central placering på verdensmarkedet. Nogle aktører mener, at Kinas position kan og bør svækkes ved at andre og især vestlige lande etablerer et netværk af bilaterale handelsaftaler (især TTIP og TTP) som holder Kina ude og styrker den vestlige verdens position.

Dette argument forudsætter, at det er ønskeligt for EU og USA at sidde på så stor en procentdel af verdenshandelen som muligt, for at bevare det eksisterende relative økonomiske styrkeforhold. Det er dog et åbent spørgsmål, hvordan dette vil kunne forenes med stigende befolkningsvækst i den tredje verden og dens befolkningers ønske om velstandsstigninger.

Et andet spørgsmål er, om de økonomiske effekter af TTIP eller TTP er kraftige nok til, at det for alvor vil have betydning for forholdet mellem Kina og de vestlige lande.

Muligvis er argumentet også i konflikt med de analyser, der forudser, at øget velstand i EU-USA vil give øget økonomisk vækst i resten af verden - men det kommer an på, hvor store procentvise forøgelser, der er tale om.

Endelig mener en række aktører, at TTIP ikke skal holde Kina ude men være en del af et globalt økonomisk system, der med tiden også vil omfatte Kina.

Billede: Public Domain via Pixabay, https://pixabay.com/
Betydning for den globale handel