Alle blogindlæg på siden

Holdninger til TTIP i befolkningen

Holdninger til TTIP i befolkningen
I EU som helhed er der umiddelbart bred opbakning til TTIP-forhandlingerne. I gennemsnit har 58 % af befolkningen i en Eurobarometer-undersøgelse i 2015 svaret, at den støtter ”en frihandels- og investeringsaftale mellem EU og USA”. Mens der er klar opbakning i Nord-, Øst- og Sydeuropa (især i Estland), er Centraleuropa mere splittet. I Tyskland og Østrig er der flere modstandere end tilhængere. I Frankrig udgør tilhængerne 50 % og modstanderne en tredjedel. I Danmark er fordelingen 71 % for, 17 % imod og 12 % uafklarede.

Det er dog uvist, hvor stor viden borgerne har om det konkrete indhold af forhandlingerne og om der er udbredt bevidsthed om forskellen mellem dybe og andre handelsaftaler.

En underskriftindsamling, som oprindelig udsprang af EU’s borgerinitiativ, har foreløbig samlet 3,2 millioner underskrifter imod CETA og TTIP. Dette er meget i forhold til underskriftindsamlinger generelt, men samtidig kun en lille procentdel i forhold til de ca. 500 millioner indbyggere i EU.

Billede: Rasmus S. Larsen, http://www.groenkorn.dk/
Holdninger til TTIP i organisationer
Holdninger til TTIP i USA