Alle blogindlæg på siden

Fremhævet 

Holdninger til TTIP i Europa-Parlamentet

Holdninger til TTIP i Europa-Parlamentet
(Mandattal for de enkelte grupper i valgperioden 2014-2019 står i parantes)

For: EPP (konservative/kristendemokrater) (219).

For: ECR (britiske konservative/Dansk Folkeparti) (72): I hvert fald er den britiske del af gruppen stærke tilhængere af TTIP.

For: ALDE (socialliberale/liberalister) (68).

De tre nævnte grupper er tæt på at have et samlet flertal – 359 ud af 751 (376 = flertal).

Uafklarede: S&D (socialdemokrater) (191): Som udgangspunkt er de fleste medlemmer af gruppen positive overfor TTIP-forhandlingerne, men samtidig modstandere af ISDS, i hvert fald i den oprindeligt foreslåede udgave. Der er store forskelle internt i gruppen. Danske socialdemokrater støtter TTIP og har tilsyneladende ingen holdning til ISDS. Den socialdemokratiske gruppe er den mest interessante at følge i TTIP-forhandlingerne, da alle andre grupper mere eller mindre har låst sig fast på én bestemt holdning. Der er ikke egentlig gruppedisciplin i parlamentet, så det er sandsynligt, at nogle medlemmer stemmer imod flertallet i gruppen.
 
Imod: Greens/EFA (de Grønne/Regionalisterne) (50): Den eneste gruppe, hvor der tidligere har været markant forskel mellem holdningen i det danske parti i Folketinget vs. Parlamentet (SF).

Imod: GUE/NGL (venstrefløjsgruppen) (52).
 
Imod (overvejende): ENF (den ”gamle” EU-modstandergruppe, nu anført af det britiske UKIP) (47): UKIP har tidligere støttet TTIP men har siden ændret kurs og er nu modstander af aftalen, som samtidig bruges som løftestang for partiets generelle EU-modstand. UKIP bruger især argumentet om, at stillstand-klausulen i TTIP vil fastfryse konservative privatiseringer af det britiske sundhedsvæsen. Gruppen er dog ikke nødvendigvis enig om spørgsmålet.

Derudover rummer parlamentet 52 medlemmer uden gruppetilknytning. Halvdelen af disse er fra det franske Front National, som er endt med at være modstander af TTIP.

Generelt har grupperne den samme holdning til CETA som til TTIP.

Billede: Public Domain via Pixabay, https://pixabay.com/
Holdninger til TTIP i EU-landenes regeringer