Alle blogindlæg på siden

Holdninger til TTIP i organisationer

Holdninger til TTIP i organisationer
Langt de fleste erhvervsorganisationer og virksomheder i både EU og USA bakker helhjertet op om TTIP. Det gælder også Dansk Industri, som vurderer, at deres medlemmer har klare fordele af TTIP.

Danmark hører til de EU-lande, som pga. fleksibilitet på arbejdsmarkedet samt effektive, innovative og omstillingsparate virksomheder vil stå stærkest i øget konkurrence med amerikanske virksomheder. Ifølge tænketanken European Council on Foreign Relations vil Estland, Danmark og Portugal kunne opnå den største andel af gevinsterne ved TTIP.

Landbrug & Fødevarer er lidt mere forbeholdne, pga. udsigterne til øget konkurrence fra USA, men stadig tilhængere af aftalen.

I Europa er fagforeningerne delte i spørgsmålet om TTIP, da de på den ene side ser frem til flere arbejdspladser men samtidig er imod ISDS – og i nogle lande også frygter øget konkurrence. I Danmark og resten af Norden er fagforeningerne mere positive end gennemsnittet i EU og langt de fleste støtter aftalen.

De fleste miljø- og forbrugerorganisationer i Danmark såvel som EU er modstandere af TTIP.

Billede: Rasmus S. Larsen, http://www.groenkorn.dk/
Holdninger til TTIP i andre organisationer
Holdninger til TTIP i befolkningen