Alle blogindlæg på siden

Kontroversielle ISDS-sager

Kontroversielle ISDS-sager
Disse negative historier om afsluttede og igangværende ISDS-sager fylder meget i debatten om ISDS:

- En canadisk virksomhed har tvunget El Salvador til at give tilladelse til at at anlægge en vandforurenende guldmine. (Afsluttet)

- En forsyningsvirksomhed har tvunget Argentina til at betale erstatning for at indføre et prisloft på el og vand. (Afsluttet)
 
- Vattenfall har anlagt sag mod Tyskland som følge af den tyske udfasning af atomkraft. (Igangværende)

- Philip Morris har anlagt sag mod Australien, som har forbudt branding via cigaretpakker. Tilsvarende sager er anlagt mod Norge og Uruguay. (Igangværende)

- Eli Lilly har anlagt sag mod Canada for at underkende to patenter på medicin, som ikke havde de gavnlige effekter, der blev påstået. (Igangværende)

- En canadisk virksomhed har brugt et amerikansk datterselskab til at sagsøge Canada for at have indført et midlertidigt stop for fracking. (Igangværende)

- En fransk virksomhed har (muligvis) sagsøgt Ægypten for at have hævet landets minimumsløn. (Igangværende)

At en virksomhed har anlagt sag, betyder ikke, at den automatisk har vundet, men dog at virksomheden vurderer, at der kan være en chance for at vinde den.

Ulemperne ved ISDS kommer ofte ud af proportioner i den offentlige debat. De eksisterende ISDS-ordninger har ført til en række problematiske sager og afgørelser, men har hverken undergravet velfærdsstaterne i EU eller beskyttelsesniveauet i Det Indre Marked. Omvendt er det uvist, om der er nogen samfundsmæssige fordele ved at inkludere ISDS i TTIP i det hele taget – og om disse fordele i givet fald står mål med de mulige ulemper.

Billede: Public Domain via Pixabay, https://pixabay.com/
Argumenter imod ISDS i TTIP