Alle blogindlæg på siden

Fremhævet 

Kritik af TTIP

Kritik af TTIP
Nogle dele af modstanden mod TTIP handler om konkrete knaster, som i princippet vil kunne fjernes fra aftalen, andre handler om grundlæggende elementer i aftalen (og/eller international handel og det økonomiske system generelt) som ikke kan ændres og hvor modstanden derfor vil eksistere, uanset hvordan aftalen udformes.

En udfordring for modstandere af TTIP er, at en del af de påståede ulemper bygger på rygter om aftalens indhold, som enten er rene misforståelser eller udspringer af delelementer i aftalen, som oprindeligt var problematiske, men som der siden er fundet løsninger på. Derudover har forhandlerne grund til at tage kritik alvorligt, hvis den har udsigt til at påvirke de medlemmer af Europa-Parlamentet, som i sidste ende skal godkende aftalen. Men de har ingen grund til at basere indholdet af forhandlingerne på kritik fra rendyrkede TTIP-modstandere, da den alligevel ikke kan tilfredsstilles indenfor de rammer, som forhandlerne arbejder ud fra, nemlig at få en aftale på plads.

Billede: Public Domain via Pexels, https://www.pexels.com/
Modstand mod økonomisk globalisering