Alle blogindlæg på siden

Fremhævet 

Langt de fleste organisationer anbefaler et ja

Langt de fleste organisationer anbefaler et ja

Det store flertal af de virksomheder og organisationer, der berøres af patentreformen, støtter et ja til dansk deltagelse. Det gælder bl.a. 3F, Akademikerne, CO Industri, Danmarks Rederiforening, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Metal, Dansk Industri, Håndværksrådet, IDA (Ingeniørforeningen), Landbrug & Fødevarer, Landsforeningen til Fremme af Opfinders Retssikkerhed, LO (Landsorganisationen i Danmark), Lægemiddelindustriforeningen, Novozymes, Opfinderforeningen.DK og Dansk Opfinderforening. Det kan godt være, at patenter virker fjerne for din egen dagligdag, men for dem, der berøres af patentreformen, gør den en mærkbar forskel. Og det store flertal af dem har fordel af et ja.

ThumbsDownIndvending: Fagforeningernes anbefaling tæller ikke, da de er besnakket af tomme løfter om flere arbejdspladser. Virksomhedernes anbefaling tæller heller ikke, da de ikke har indset, at de vil blive oversvømmet af sagsanlæg og derfor vil lide økonomiske tab, hvis Danmark deltager i enhedspatentet.

ThumbsUpGensvar: Hvis det virkelig var tilfældet, hvorfor har modstanderne så ikke taget kontakt til de nævnte organisationer og gjort opmærksom på dette? Netop fagforeningerne er gode til at vurdere, hvad der i praksis giver flest arbejdspladser, ligesom virksomhederne og deres brancheorganisationer er gode til at vurdere, om en bestemt reform vil føre til tab eller gevinster for dem selv og deres medlemmer. Og de nævnte organisationer vurderer, at dansk deltagelse i patentreformen er en god ide.

 

 

Lavere omkostninger for virksomheder