Alle blogindlæg på siden

Lavere omkostninger for virksomheder

Lavere omkostninger for virksomheder

Med enhedspatentet bliver det væsentligt billigere for virksomhederne at udtage patenter og dermed kan de spare penge. Dels fordi de kun skal betale for ét årligt fornyelsesgebyr for det meste af EU i stedet for ét gebyr pr. land. Dels fordi de kan spare oversættelserne og nøjes med at skrive patentet på et enkelt sprog (engelsk, tysk eller fransk). Og dels fordi de i givet fald kan nøjes med at føre en retssag ved én domstol i stedet for at skulle føre den samme sag igen og igen i alle de EU-lande, hvor patentet dækker. EU-Kommissionen har beregnet, at omkostningerne ved at få valideret et patent i hele EU i dag er på 35.000 euro (ca. 260.000 kr.), men at prisen vil falde til ca. 5.000 euro (ca. 37.000 kr.) pr. patent, når enhedspatentet træder i kraft.

ThumbsDownIndvending: Det er kun de færreste virksomheder, der søger om patent i alle EU-landene. De fleste nøjes med at få valideret deres Europapatent i en håndfuld af landene, og deres besparelser ved enhedspatentet er derfor meget små.

ThumbsUpGensvar: Den største besparelse ligger i antallet af mulige retssager. Det kan gøre en stor forskel at undgå blot en enkelt retssag, især for en mindre virksomhed.

ThumbsDownIndvending: Da enhedspatentet kommer under alle omstændigheder, kan danske virksomheder benytte det, også selvom vi stemmer nej. Forskellen ligger i, at de med dansk deltagelse skal søge 5 steder (Spanien, Italien, Polen, Kroatien og resten af EU inkl. Danmark) for at få dækning i hele EU. Uden dansk deltagelse skal de søge 6 steder (Spanien, Italien, Polen, Kroatien, Danmark og resten af EU). De sparer kun nogle få tusinde kroner pr. patent om året ved at Danmark deltager.

ThumbsUpGensvar: Virksomheder overalt i Europa vil spare penge på patentansøgninger, og selvom det enkelte land isoleret set ikke gør den helt store forskel, gør et dansk JA alligevel enhedspatentet en smule mere attraktivt. Der er ingen reelle fordele ved at stå udenfor.

 

 

 

Langt de fleste organisationer anbefaler et ja
Hurtigere sagsbehandling