Alle blogindlæg på siden

Miljømæssige konsekvenser af økonomisk vækst

Miljømæssige konsekvenser af økonomisk vækst
I praksis fører økonomisk vækst altid til et øget energi- og ressourceforbrug og øget forurening, bl.a. i form af større CO2-udledning. I EU er det især miljøorganisationen Friends of the Earth (i Danmark: NOAH), der har brugt dette som argument imod TTIP. Hvis man som udgangspunkt betragter økonomisk vækst som et problem, vil enhver handelsaftale, der giver øget vækst, automatisk trække i den forkerte retning.

Argumentet forudsætter naturligvis, at man ikke anerkender Capaldo-studiets vurdering af, at TTIP vil føre til lavere økonomisk vækst.

Centre for Economic Policy Research vurderer, at TTIP kun vil føre til en marginalt højere CO2-udledning. Forøgelsen vil ifølge centerets rapport være på 0,07 % ved det mest ambitiøse scenario og helt nede på 0,02 %, hvis det kun er de resterende toldbarrierer, der fjernes.

Billede: Public Domain via Pixabay, https://pixabay.com/
Offentlige hensyn til erhvervslivet
Mistillid til det politiske og økonomiske system