Alle blogindlæg på siden

Modstand mod økonomisk globalisering

Modstand mod økonomisk globalisering
Ønsker om en mere protektionistisk politik

Hvis man ønsker at beskytte bestemte hjemmemarkeder mod øget konkurrence, kan dette selvsagt ikke forenes med TTIP.

Frygt for større arbejdsløshed lokalt

Denne frygt er som regel baseret på en erkendelse af, at bestemte lokale virksomheder i bestemte lande vil have svært ved at klare sig i en situation med øget international konkurrence.

Mistillid til det politiske og økonomiske system

En del af TTIP-modstanden udspringer af venstrefløjsgrupperinger, der som udgangspunkt har mistro til det kapitalistiske system og de politikere, der bakker op om systemet. Da TTIP er baseret på og integreret i det eksisterende kapitalistiske system, er det ikke muligt at lave en TTIP-aftale, der vil tilfredsstille de partier og organisationer på venstrefløjen, der grundlæggende ønsker en anden indretning af samfundsøkonomien.

Billede: Public Domain via Pexels, https://www.pexels.com/
Kritik af TTIP
Offentlige hensyn til nationalt erhvervsliv