Alle blogindlæg på siden

Offentlige hensyn til erhvervslivet

Offentlige hensyn til erhvervslivet
Mange europæiske virksomheder er modstandere af en række Buy American-love i USA (de mest kendte er Buy American Act, Berry Amendment og Jones Act), som gør, at føderale og militære projekter kun bliver sendt i udbud hos amerikanske viksomheder. I USA er der dog udbredt modstand mod at fjerne denne lovgivning, som aldrig tidligere er blevet ophævet i forbindelse med handelsaftaler.

På lokalt plan

Nogle kritikere af TTIP (og CETA) lægger vægt på, at begge aftaler indebærer, at alle offentlige udbud skal være åbne for virksomheder overalt i de deltagende lande. Dette gør det umuligt for kommuner at lave særlige tilbud til rent lokale virksomheder og svækker derved deres mulighed for at styrke erhvervslivet i lokalsamfundet og i det hele taget påvirke udviklingen på lokalt plan.

Denne kritik skal ses i forhold til en større debat om, hvorvidt dette bliver opvejet af fordelene ved at have øget konkurrence i det hele taget. Muligheden for at tilgodese lokale virksomheder kan også bruges til at lave rent protektionistisk lovgivning, der på kort sigt gavner lokalområdet men på længere sigt svækker konkurrencen og gør løsningen af de offentlige opgaver dyrere for borgerne og samfundet generelt.

Man kan også indvende, at TTIP (og CETA) ikke vil gøre den store forskel i praksis, da NAFTA og EU’s Indre Marked i forvejen umuliggør lokale særhensyn. Men hvis man ønsker at ændre disse regler, vil det naturligvis blive sværere, jo flere aftaler, der cementerer dem.

Billede: Public Domain via Pexels, https://www.pexels.com/
Offentlige hensyn til nationalt erhvervsliv
Miljømæssige konsekvenser af økonomisk vækst