Alle blogindlæg på siden

Regulering af finansmarkederne

Regulering af finansmarkederne
USA har indført en højere grad af kontrol med finanssektoren efter finanskrisen og ønsker ikke at udvande denne. Omvendt er der i EU et ønske om at give europæiske banker lettere adgang til det amerikanske marked. I modsætning til handel med audiovisuelle tjenester er finansielle ydelser ikke på forhånd fjernet fra forhandlingerne, men der er fra amerikansk side stor modstand mod at inddrage dem i TTIP.

Billede: Public Domain via Pexels, https://www.pexels.com/
Spørgsmål om arbejdsmiljø
Geografisk navnebeskyttelse