Alle blogindlæg på siden

Reguleringsråd

Reguleringsråd
Forhandlerne lægger op til at etablere et reguleringsråd, der skal koordinere fremtidig lovgivning om regulering i USA og EU på de områder, der bliver dækket af TTIP. Kritikere mener, at det vil give virksomheder øgede muligheder for at lave lobbyarbejde i det skjulte og herved påvirke de fremtidige beslutningsprocesser. Samt at USA eller EU gensidigt vil kunne blokere for fremskridt på bestemte områder, når først rådet er etableret.

Ikke desto mindre vil et reguleringsråd ikke have nogen magt til at overtrumfe den lovgivning, som den amerikanske kongres eller Europa-Parlamentet i sidste ende skal sige god for, hvis den skal realiseres.

Billede: Public Domain via Pixabay, https://pixabay.com/
Stillstand- og skraldenøgleklausuler
Debatten om ISDS (Investor-State Dispute Settlemen...