Alle blogindlæg på siden

Sådan forhandles og godkendes aftalen

Sådan forhandles og godkendes aftalen

Europa-Kommissionen forhandler på vegne af EU med et mandat, som Rådet har givet i juni 2013. Forhandlingerne med USA startede i juli samme år. TTIP-forhandlingerne finder sted i runder, hver med et bestemt tema. Den færdige aftale bliver først offentliggjort, når alle forhandlinger er afsluttet. Der er ikke nogen endelig deadline for dem og det er uvist, hvornår de afsluttes.

Den færdige aftale skal som minimum godkendes af USA’s administration, begge kamre i den amerikanske kongres samt Ministerrådet og Europa-Parlamentet. Hvis aftalen ender med at blive begrænset i den forstand, at den kun handler om områder, der befinder sig indenfor EU's kompetencer, skal den færdige aftale godkendes af Europa-Parlamentet men ikke de enkelte medlemslande. De fleste forventer dog, at aftalen vil blive en blandet aftale (”mixed agreement”), som er så omfattende, at den desuden skal godkendes af alle 28 EU-landes regeringer. Bortset fra Malta og Storbritannien skal alle EU-landes parlamenter også godkende aftalen.

Teoretisk kan en færdig aftale også indeholde elementer, som kræver, at den også skal godkendes i de enkelte stater i USA, f.eks. hvis aftalen lægger op til, at amerikanske delstaters egenfinansierede offentlige udbud skal åbnes for virksomheder i EU. Det er dog meget usandsynligt, at forhandlerne vil kunne enes om dette og reelt handler denne del af forhandlingerne om at åbne for de offentlige udbud i USA, der finansieres af forbundsregeringen.

I november 2016 blev det amerikanske præsidentvalg vundet af republikaneren Donald Trump, der i modsætning til flertallet i sit parti er stærk modstander af både eksisterende handelsaftaler som NAFTA i Nordamerika og kommende handelsaftaler som TTP i Stillehavsområdet og TTIP. Det er derfor uvist, om forhandlingerne om TTIP kommer til at fortsætte, om de midlertidigt bliver lagt på is, mens Donald Trump er præsident, eller om de i sidste ende må opgives helt.

Billede: Public Domain via Pexels, https://www.pexels.com/

Dette indgår ikke i aftalen
Andre aktuelle handelsaftaler