Alle blogindlæg på siden

Stem ja for at genere Dansk Folkeparti og/eller Enhedslisten

Stem ja for at genere Dansk Folkeparti og/eller Enhedslisten

Enten fordi du er politisk uenig med disse to partier. Eller fordi det er dem, der har insisteret på, at vi skal have en folkeafstemning om et snævert og teknisk emne, som var bedre tjent med at blive overladt til Folketingets flertal.

ThumbsDownIndvending: Dette har ikke noget at gøre med emnet for folkeafstemningen.

 

Stem ja til europæisk samarbejde generelt