Alle blogindlæg på siden

Større retssikkerhed og mindre bureaukrati

Større retssikkerhed og mindre bureaukrati

Enhedspatentet og patentdomstolen betyder, at vi får en ensartet og mere gennemskuelig retspraksis på patentområdet i det meste af EU. I modsætning til i dag, hvor det samme patent kan være gyldigt i ét land og ugyldigt i et andet. Det giver større retssikkerhed. Samtidig bliver det lettere at holde rede på, hvor et patent gælder. I stedet for at skulle holde sig orienteret om alle de EU-lande, hvor man tager patent, kan man nøjes med at holde sig orienteret om enhedspatentet.

ThumbsDownIndvending: Da enhedspatentet kommer under alle omstændigheder, vil danske virksomheder kunne nyde godt af dets eventuelle fordele, også selvom vi stemmer nej.

ThumbsDownIndvending: Det er til gavn for demokratiet og den offentlige debat, at der findes flere forskellige meninger. Derfor er det også gavnligt, at domstole i forskellige lande når frem til forskellige vurderinger af, hvorvidt det samme patent er krænket eller ej.

 

 

Hurtigere sagsbehandling
Vi får flere saglige domme