Alle blogindlæg på siden

TiSA (Trade in Services Agreement)

TiSA (Trade in Services Agreement)
Denne aftale forhandles mellem 23 medlemmer af WTO, heriblandt USA og EU på vegne af dets 28 medlemslande. Den handler om at liberalisere og give øget adgang til stort set alle markeder for serviceydelser, dog undtaget lufttrafik. Aftalen er hverken forhandlet færdig eller officielt tilgængelig for offentligheden, men et udkast er blevet lækket via WikiLeaks. I forhold til TTIP har aftalen især givet anledning til debat pga. dens skraldenøgleklausul og muligheden for at inddrage sundhedsydelser i den færdige aftale.

Et flertal i Europa-Parlamentet er imod TiSA-forhandlingerne, med den begrundelse, at de svækker bestræbelserne på at lave globale handelsaftaler via WTO.

Billede: Public Domain via Pexels, https://www.pexels.com/
TTP (Trans-Pacific Partnership)
Formålet med TTIP