Alle blogindlæg på siden

Ved en dansk patentdomstol kan man forsvare sig på dansk

Ved en dansk patentdomstol kan man forsvare sig på dansk

Hvis Danmark deltager i patentreformen, får vi en dansk lokalafdeling af patentdomstolen. Dens arbejdssprog bliver dansk og engelsk. Danske virksomheder får derved en mulighed for at føre retssager om patenter på dansk.

ThumbsDownIndvending: I praksis vil den danske lokalafdeling føre sagerne på engelsk, tysk eller fransk, lige som i alle de øvrige afdelinger. Dels vil to af de tre dommere i den danske afdeling komme fra udlandet og derfor ikke have dansk som fællessprog i de fleste tilfælde. Dels fastslår reglerne for patentdomstolen, at hvis dommerne ønsker at føre sagen på andre sprog end engelsk, tysk eller fransk, skal begge parter i sagen være indforståede. Hvis en udenlandsk virksomhed anlægger sag ved den danske lokalafdeling og alle dommerne (teoretisk) taler dansk, kan den udenlandske virksomhed kræve, at de i stedet fører sagen på det sprog, det oprindelige gyldige patent er skrevet på, dvs. engelsk, tysk eller fransk. At den danske lokalafdeling af patentdomstolen bruger dansk som ekstra sprog, gør derfor ingen forskel for sagerne.

ThumbsUpGensvar: Hvis en af parterne kræver, at sagen skal føres på patentets oprindelige sprog (engelsk, tysk eller fransk), er dommerne forpligtede til at sørge for den nødvendige oversættelse og simultantolkning, hvis den anden part ønsker det. Så ved den danske lokalafdeling af patentdomstolen kan danske virksomheder føre deres sag på dansk, uanset hvilket sprog dommerne taler. Udgifterne til tolkning skal betales af den part, der taber sagen.

 

 

Vi får danske dommere i patentdomstolen
Stem ja til europæisk samarbejde generelt