Alle blogindlæg på siden

Vi får en dansk afdeling af patentdomstolen

Vi får en dansk afdeling af patentdomstolen

Enhedspatentet kommer under alle omstændigheder. Hvis Danmark er med, får vi en særlig dansk afdeling af patentdomstolen, hvor danske virksomheder kan forsvare sig mod sagsanlæg fra udenlandske virksomheder. Hvis Danmark står udenfor, skal danske virksomheder til Paris, London eller München for at forsvare sig.

ThumbsDownIndvending: Det gælder kun i de tilfælde, hvor danske virksomheder sælger produkter i udlandet. Hvis de kun er aktive på det danske marked og Danmark står udenfor enhedspatentet, kan virksomhederne slet ikke anklages for at krænke patenter af den type.

ThumbsUpGensvar: Dette er en meget begrænset fordel, som ingen virksomheder eller brancheorganisationer har fremført i debatten. Ulemperne ved at stå udenfor er mærkbare for de virksomheder, der er aktive i andre dele af Europa. Hvis Danmark står udenfor enhedspatentet, skal de bruge penge på rejseomkostninger, hver gang de anklages for at krænke et enhedspatent udenfor Danmark. Hvis Danmark er med, er der mulighed for, at sagerne bliver ført ved den danske lokalafdeling af patentdomstolen.

ThumbsDownModsvar: Et patent kan krænkes blot ved at sælge varer i en webshop. En webshop kan i sagens natur ses i alle lande, der deltager i enhedspatentet, og dermed kan man argumentere for, at krænkelsen finder sted overalt. Dermed har den virksomhed, som anlægger sagen, rig mulighed for at vælge og vrage mellem de forskellige lokalafdelinger af patentdomstolen.

 

 

 

Vi skal have medindflydelse på patentreglerne
Det er usolidarisk at køre på frihjul