2 minutes reading time (325 words)

Europæiske værdier – tryk og modtryk

budapest-2030015_1280

Roman Senninger (Aarhus Universitet), Lasse Bork Schmidt (Kons.) og Mathias von Jessen (RV) drøfter situationen i Ungarn og Polen, med særligt fokus på europæiske værdier som demokrati og retsstatsprincipper.

Listen to "Episode 10: Europæiske værdier – tryk og modtryk" on Spreaker.

Eller download episoden som mp3.

Siden 2010, hvor Viktor Orbans nationalkonservative parti Fidesz (atter) overtog regeringsmagten i Ungarn, har landet gradvist bevæget sig i retning af et flertalsdikatur, hvor uafhængige domstole og medier er blevet svækket.

I Polen har Jaroslaw Kaczynskis PiS (Lov- og retfærdighedspartiet) været i regering i flere omgange, siden 2015 med et absolut flertal i parlamentet, og har slået ind på en lignende kurs.

Gennem det seneste år har begge regeringers generelle modstand og kampagner mod etniske eller seksuelle minoriteter fyldt meget i udenlandske medier.

Flere grupper i Europa-Parlamentet arbejder på at gøre retssikkerhed og demokratiske reformer til en forudsætning for, at landene kan modtage EU-midler. Det er dog en vanskelig proces, da Polen og Ungarn også selv skal sige god for EU's budgetter.

Det er ikke muligt for EU at ekskludere medlemslande. Det er heller ikke at fratage bestemte lande stemmeretten på baggrund af Lissabontraktatens artikel 7.1, da det kræver enstemmighed blandt de øvrige lande. Således kan det blokeres af Ungarn i forhold til Polen eller Polen i forhold til Ungarn.

I denne episode af Vindmåleren fortæller Roman Senninger, Lasse Bork Schmidt og Mathias von Jessen om situationen og diskuterer, hvad vi kan gøre ved den.

- Hvilke politiske strømninger præger Polen og Ungarn lige nu?

- Hvor alvorlig er situationen i Polen og Ungarn, set ud fra et retsstatsligt og demokratisk perspektiv?

- Hvad kan vi gøre på EU-plan for at styrke retssikkerheden i Polen og Ungarn?

- Er det muligt at gøre andet, f.eks. på græsrodsplan?

- Skal vi afholde os fra at gøre noget og satse på, at problemerne løser sig selv?

- Eller vil fremtidens EU blive et rent økonomisk fællesskab af demokratier og semi-diktaturstater uden fælles grundværdier?

I podcasten omtales en Ungarn-rapport fra Freedom House. Den kan ses her: https://freedomhouse.org/country/hungary/freedom-world/2020