1 minute reading time (76 words)

Økonomisk genopretning, part I

Guldmoenter2017

Vindmåleren er stærkt tilbage efter coronakrisen! I denne episode drøfter Lasse Bork Schmidt og Mathias von Jessen krisens betydning for EU's og Eurozonens økonomi og hvordan vi kommer tilbage på sporet. Debatten selv holdes på sporet af William Hansen.

Efter sommeren udgiver vi endnu en episode, hvor vi ser nærmere på, hvilke beslutninger der rent faktisk er blevet truffet om EU's nye genopretningsfond.

Listen to "Episode 8: Økonomisk genopretning, part I" on Spreaker.

Eller download episoden som mp3.