Målgrupper

● Undervisere på universiteterne samt studerende på uddannelser, hvor EU indgår.

● Gymnasie- og handelsskolelærere der underviser i samfundsfag samt deres elever.

● Politisk aktive og interesserede, der deler vores udgangspunkt om EU som demokratisk kampplads.

● Folkeoplysningsforbund.

I forhold til udvalgte temaredaktioner:

● De NGO'er, der som følge af deres fokus har en særlig interesse i lobbyarbejde og parlamentarisk arbejde på EU-plan. F.eks. forbruger- og miljøorganisationer.

● Branche- og arbejdsgiverorganisationer.

● Fagforeninger.

Europaforum

Vi er en EU-politisk blog- og debatside, som fokuserer på, hvordan DU kan få indflydelse på det politiske system.

Demokrati

Europaforum arbejder for en offentlig debat om EU-politik, der er baseret på, at EU er en integreret del af det danske demokrati og derfor en naturlig kampplads for forskellige politiske holdninger.

Fra arkivet: TTIP

Europaforum bringer en afbalanceret præsentation af debatten om den nu skrinlagte handelsaftale TTIP mellem EU og USA.