Målgrupper

● Undervisere på universiteterne samt studerende på uddannelser, hvor EU indgår.

● Gymnasie- og handelsskolelærere der underviser i samfundsfag samt deres elever.

● Politisk aktive og interesserede, der deler vores udgangspunkt om EU som demokratisk kampplads.

● Folkeoplysningsforbund.

I forhold til udvalgte temaredaktioner:

● De NGO'er, der som følge af deres fokus har en særlig interesse i lobbyarbejde og parlamentarisk arbejde på EU-plan. F.eks. forbruger- og miljøorganisationer.

● Branche- og arbejdsgiverorganisationer.

● Fagforeninger.