Europa-Parlamentet

Parlamentet bringer løbende nyheder om EU-politik, set ud fra parlamentets perspektiv.
Kommissionen bringer løbende nyheder om EU-politik, set ud fra kommissionens eget perspektiv. Kommissionens oplysningsafdeling driver også siden http://europa.eu/index_da.htm, som indeholder FAQ-baseret information i stil med Folketingets EU-oplysning.
Europe Direct er Europa-Kommissionens netværk af informationskontorer (eller kontaktpersoner) over hele EU. Netværket opsamler og formidler materialer om EU og afholder samtidig debatmøder og andre arrangementer. Europe Direct udsender ikke selv materialer, men videreformidler eksisterende EU-information.
Den Danske Europabevægelse er en tværpolitisk og pro-europæisk NGO. Bevægelsens officielle formål er at støtte den europæiske integration og afskaffe de danske EU-forbehold. Den har et fast sekretariat med 3 fuldtidsansatte samt en række praktikanter og andre midlertidigt tilknyttede personer. Sekretariatet lønnes primært af Europa-Nævnet og har som hovedformål at lave folkeoplysning om EU.
Selvstændig ungdomsorganisation, der traditionelt har et tæt samarbejde med Europabevægelsen. Organisationen er landsdækkende og har 5 afdelinger, hvoraf den mest aktive er i København.
Stiftet af Steen Gade (SF) i forbindelse med den danske 1998-afstemning om Amsterdam-traktaten, i protest mod SF's daværende modstand mod denne traktat. Minder grundlæggende om Europabevægelsen, men arbejder ud fra et erklæret centrum-venstre-grundlag.
Den ældste EU-modstanderorganisation i Danmark. Var i 1970’erne og frem til begyndelsen af 1990’erne en vigtig aktør i dansk EU-modstand. Denne status er i dag stort set overtaget af forskellige politiske partier. Folkebevægelsen mod EU domineres af Enhedslisten men har i princippet plads til EU-modstandere fra hele det politiske spektrum. Dens vigtigste mærkesag har siden 1970’erne været, at Danmark skal meldes ud af EF/EU.
Oplysningforbund, der oprindelig har sit udspring i EU-modstanderbevægelserne, men har valgt at fokusere på foredrag og publikumsinddragende debatarrangementer, der er neutrale i holdningen til EU. En række af deres møder arrangeres i samarbejde med skiftende NGO’er.
NOTAT udgives af oplysningsforbundet Demokrati i Europa. Det finansieres af en blanding af tilskud fra EU-modstandergruppen EUDemokraterne i Europa-Parlamentet, tilskud fra Europa-Nævnet og (i beskeden grad) indtægter fra abonnementer.
EU-oplysningen har en stor samling af EU-materialer, som kan hentes gratis på deres kontor på Slotsholmen. En del af dem er faktablade, som udgives af EU-oplysningen selv.
Tænketank, etableret af CO-industri og Dansk Industri. Fokuserer især på det Indre Marked. Deltager ofte i den offentlige debat om EU-spørgsmål og har udgivet en række gennemarbejdede analyser.
Nyhedsmagasin med fokus på EU-politik. Efterfølger af et tidligere magasin, European Voice, og inspireret af det tilsvarende amerikanske nyhedsmagasin POLITICO. Magasinet udkommer i både en trykt og en online udgave. Det bringer både løbende nyhedsstof og længere analyser samt tænketankslignende rapporter om bestemte politiske emner. Desuden arrangerer magasinet debatarrangementer. POLITICO Europe citeres ofte i danske medier.
Tværnational NGO med fokus på at udstille og modarbejde store virksomheders lobbyarbejde, forsøg på grønvask og skumle interesser i EU. Bidrager på den ene side med dybdeborende journalistik men risikerer på den anden side ofte at mistænkeliggøre politiske grupper og planer på et spinkelt grundlag.
Tværnational NGO, der dækker den aktuelle udvikling og politiske debat i EU's institutioner. Bringer nyheder og analyser og har en meget informativ hjemmeside.
Uafhængig flersproget blog/nyhedsportal, som bringer løbende nyheder og analyser om alt, hvad der vedrører EU og EU-relaterede emner i dagligdagen. Portalen er meget omfattende. EurActiv drives af virksomheden EurActiv.com PLC, som har en række partnerskaber og forbindelser til nationale aviser og EU-institutioner. Den udgives på en række europæiske sprog, dog ikke dansk.
Engelsksproget nyhedsside om EU-politik. Den har megen interessant, løbende dækning af EU-emner, med fokus på borgerrettigheder, demokrati og gennemsigtighed i EU-systemet – lidt i stil med EurActiv, men med mere kritisk journalistik.