Indkaldelse til generalforsamling 2021

Europaforum holder åben generalforsamling lørdag den 11. september 2021 kl. 16.30. Den finder sted under et weekendtræf på Langeland, arrangeret i samarbejde med Europabevægelsen Fyn.Sted: Langøvej 13, 5900 Rudkøbing.1. Valg af dirigent.2. Valg af referent.3. Den ansvarshavende redaktørs beretning for det forløbne år.4. Den økonomiansvarlige fremlæ...
Tilbage i 2017 lancerede Europa-Kommissionen en hvidbog med fem scenarier for, hvordan EU måske vil udvikle sig i fremtiden. Ideen var at styrke EU-debatten, men i Danmark er hvidbogen ikke særlig kendt. Det gør dog ikke dens fremtidsvisioner mindre interessante.Resultatet af det nylige valg til Europa-Parlamentet trækker i meget forskellige retnin...
Europaforum vil gerne styrke demokratiet i Europa (og resten af verden) og gøre det mere gennemskueligt for vælgerne. Derfor vil vi i 2019 finde sponsorer til programmet Your Vote Counts!, hvor man som vælger kan teste sine holdninger og sammenligne med de kandidater, der opstiller til et givet valg.Virker det som noget, Altinget og flere større me...
Den 1. oktober 2017 afholdt den katalanske regering en folkeafstemning om, hvorvidt det autonome område Katalonien skulle løsrives fra Spanien. Kun 43 % af vælgerne deltog, men 92 % af disse stemte for løsrivelse. Senere i oktober erklærede den lokale katalanske præsident Carles Puigdemont selvstændighed. Ifølge den spanske forfatning var afstemnin...
To år efter Brexit-afstemningen virker det stadig, som om forhandlingerne står i stampe. Europaforum har interviewet historikeren Olaf Erichsen om Storbritanniens aktuelle problemer og fremtidsudsigter.Af Rasmus S. Larsen og William Hansen, Europaforum. Hvordan har den offentlige debat om Brexit i Storbritannien udviklet sig efter afstemningen...
Da Donald Trump vandt det amerikanske præsidentvalg, bremsede debatten om internationale handelsaftaler pludselig op – for en stund. Modstand mod udenlandsk konkurrence og især Stillehavsaftalen Trans-Pacific Partnership (TPP) var en vigtig del af Trumps valgkampagne. Efter valget var der ikke mange, der forventede at høre mere om TPP. Samtidig val...
Den 4. marts 2018 var der jordskredsvalg i Italien. Lige nu er det uvist, hvordan den fremtidige regering kommer til at se ud. Europaforum har talt med Italienskenderen Poul Breyen om regeringsforhandlingerne, stemningen i det italienske samfund og sammenhængen med europæisk politik.Af Rasmus S. Larsen, Europaforum.Hvad er det usædvanlige ved valge...
Af Erik J. M. PedersenNæstformand, Europabevægelsen i Københavns OmegnIndledningFormålet med denne artikel er at diskutere fremtiden for EU og for Danmark i EU med en tidshorisont frem til 2025 og 27 medlemsstater. Der tages udgangspunkt i Europa-Kommissionens hvidbog af 01. marts 2017. 1 Kommissionsformand Jean-Claude Juncker skriver i forordet, a...
Af Ina Jakobine Madsen og Matilde Rytter Bockhahn.”I en usikker verden må vi passe på Danmark”.  Sådan sagde Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen ved åbningen af Folketinget i 2016. Frygten for omverdenen, terror, de fremmede, økonomien og egen fremtid er tydeligt til stede i vores hverdag og i medierne. Argumenter om behovet for mure, ...
af Erik J. M. Pedersennæstformand, Europabevægelsen i Københavns OmegnIndledende bemærkningerFormålet med denne artikel er at drøfte demokratiet i EU, fordi man ofte hører EU-kritikere tale om et påstået demokratisk underskud. For at have et rimeligt forståelsesgrundlag vil jeg indledningsvis kort beskrive EU's traktatgrundlag og de forskellige EU-...
Når medierne snakker om EU bliver det ofte nævnt at organisationen er i krise i forhold til både et demokratisk underskud og i forhold til en mere generel euroskepticisme. Argumentationen består ofte i at EU er fjernt fra borgerne i medlemslandene, både geografisk såvel som i forhold til at de politiske tiltag der bliver taget i Bruxelles virker fj...