Europaforum

Dette indgår ikke i aftalen
Dette indgår ikke i aftalen
Webmaster
TTIP - Formål
Handel med audiovisuelle tjenester, dvs. film, musik, etc. er på forhånd udelukket fra forhandlingerne, pga. fransk modstand.Ingen af forhandlerne ønsker at inddrage regler om databeskyttelse i TTIP.På andre områder er det svært at forudse, hvor omfattende aftalen bliver og hvad den præcist kommer til at omfatte. Der er mange følsomme punkter inden...
Sådan forhandles og godkendes aftalen
Sådan forhandles og godkendes aftalen
Webmaster
TTIP - Formål
Europa-Kommissionen forhandler på vegne af EU med et mandat, som Rådet har givet i juni 2013. Forhandlingerne med USA startede i juli samme år. TTIP-forhandlingerne finder sted i runder, hver med et bestemt tema. Den færdige aftale bliver først offentliggjort, når alle forhandlinger er afsluttet. Der er ikke nogen endelig deadline for dem og det er...
Andre aktuelle handelsaftaler
Andre aktuelle handelsaftaler
Webmaster
TTIP - Formål
CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement)I august 2014 afsluttede EU og Canada forhandlingerne om en anden handels- og investeringsaftale, CETA, der minder om TTIP. Aftalen er endnu ikke ratificeret. I forhold til TTIP er CETA især interessant, fordi mange af elementerne i CETA sandsynligvis vil gå igen i TTIP. CETA kan således give et fing...
TTP (Trans-Pacific Partnership)
TTP (Trans-Pacific Partnership)
Webmaster
TTIP - Formål
TTP er en lignende aftale mellem 12 lande omkring Stillehavet, heriblandt USA. Denne aftale er færdigforhandlet nu og har fyldt en del i den amerikanske valgkamp. I forhold til TTIP er TTP især interessant som følge af dens konsekvenser for handelsmønstrene globalt. Den kan i nogen grad mindske gevinsterne ved TTIP men også give et ekstra økonomisk...
TiSA (Trade in Services Agreement)
TiSA (Trade in Services Agreement)
Webmaster
TTIP - Formål
Denne aftale forhandles mellem 23 medlemmer af WTO, heriblandt USA og EU på vegne af dets 28 medlemslande. Den handler om at liberalisere og give øget adgang til stort set alle markeder for serviceydelser, dog undtaget lufttrafik. Aftalen er hverken forhandlet færdig eller officielt tilgængelig for offentligheden, men et udkast er blevet lækket via WikiLeaks. I forhold til TTIP har aftalen især givet anledning til debat pga. dens skraldenøgleklausul og muligheden for at inddrage sundhedsydelser i den færdige aftale.
Formålet med TTIP
Formålet med TTIP
Webmaster
TTIP - Formål
Nogle tilhængere af TTIP kan beskrives som ”grundlæggende tilhængere, som dog er klar til at afvise aftalen under bestemte, ikke nødvendigvis klart definerede omstændigheder”. Andre kan beskrives som ”tilhængere, der på forhånd støtter aftalen i alle de tænkelige udformninger, den vil kunne få”.En udfordring for tilhængere af TTIP er, at fordelene ...
Styrket økonomi
Styrket økonomi
Webmaster
TTIP - Formål
Der findes efterhånden en række studier og rapporter om de mulige økonomiske virkninger af forskellige udgaver af TTIP:Centre for Economic Policy Research: Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investment (2013).Centre d'Etudes Prospectives et d'Informations Internationales: Transatlantic Trade: Whither Partnership, Which Economic Consequenc...
Øget beskæftigelse
Øget beskæftigelse
Webmaster
TTIP - Formål
Der er stor variation i forudsigelserne. CEPR-rapporten vurderer, at en ambitiøs TTIP-aftale vil give stigende lønninger eller øget beskæftigelse, der svarer til 400.000 nye jobs.Det meget optimistiske studie fra Bertelsmann Foundation vurderer, at arbejdsløsheden vil blive sænket med nogle få promille ved en aftale, der kun fjerner toldsatserne, m...
Globale standarder
Globale standarder
Webmaster
TTIP - Formål
Hvis TTIP vedtages, bliver det muligvis lettere at få Kina, Indien, Brasilien etc. til at tilpasse sig de nye fælles standarder, som derved bliver ”guldstandard” på verdensplan. Det kan være til gavn for miljø og forbrugersikkerhed globalt. Hvis TTIP ikke vedtages, vil de nævnte tredjeverdenslande producere efter to forskellige standarder, alt efte...
Betydning for den globale handel
Betydning for den globale handel
Webmaster
TTIP - Formål
Konsekvenserne for verdenshandelen vil variere meget, alt efter ambitionsniveauet i den færdige aftale. Nogle aktører anbefaler en ”beskeden” aftale, som primært består i at fjerne de resterende toldsatser, for at undgå risikoen for svækkede minimumsstandarder. En sådan aftale kan dog give problemer i ulandene, da den svækker deres muligheder for a...
Geopolitik
Geopolitik
Rasmus S. Larsen
TTIP - Formål
Der findes flere forskellige geopolitiske argumenter for TTIP. Et af dem fokuserer på forholdet til Rusland. En aftale mellem USA og EU, der styrker økonomien, vil give mulighed for at bruge flere penge på forsvarsbudgetterne indenfor NATO. Desuden vil en liberalisering af handelen med fossile brændstoffer mellem EU og USA kunne mindske de østeurop...

Europaforum

Vi er en EU-politisk blog- og debatside, som fokuserer på, hvordan DU kan få indflydelse på det politiske system.

Demokrati

Europaforum arbejder for en offentlig debat om EU-politik, der er baseret på, at EU er en integreret del af det danske demokrati og derfor en naturlig kampplads for forskellige politiske holdninger.

Fra arkivet: TTIP

Europaforum bringer en afbalanceret præsentation af debatten om den nu skrinlagte handelsaftale TTIP mellem EU og USA.