Et ja fører til forumshopping

Med enhedspatentet vil fjendtlige virksomheder føre patentsager i de lande, hvor den lokale retspraksis giver størst chance for at vinde sagen. Eller hvor der er masser af korruption og dommerne kan bestikkes. (Det sidste er påstået af Folkebevægelsen mod EU.) Indvending: Det er ikke muligt at opretholde forskelle praksisser fra land til land, når ...
Hvis Danmark deltager i enhedspatentet, vil frygten for at blive oversvømmet af sagsanlæg få alle danske virksomheder til at tegne en ekstra forsikring mod patentsøgsmål. De samlede udgifter til dette vil være på adskillige milliarder kr. om året. Danske virksomheder kan derfor spare milliarder, hvis Danmark står udenfor enhedspatentet. Indvending:...
Enhedspatentet fører til højere udgifter for virksomhederne. Det skyldes, at billigere patenter naturligvis vil føre til flere patenter og dermed også flere retssager. Enhedspatentet gør det også mere attraktivt at føre sagerne, fordi en sejr ved patentdomstolen svarer til, at man vinder sager om et traditionelt Europapatent i næsten alle EU-lande ...
Enhedspatentet vil føre til amerikanske tilstande, med langt flere patenttrolde. Dvs. virksomheder som udtager massevis af patenter kun for at afpresse andre virksomheder, der uforvarende kommer til at overtræde dem. USA har i mange år haft et "enhedspatent" og er bestemt ikke noget forbillede. Indvending: Amerikansk patentkultur kan ikke overføres...
Hvis en virksomhed bruger noget, som er patenteret, kan patenthaverne sende regninger til dem blot for at bruge opfindelsen. Da enhedspatentet sikkert fører til en masse gyldige softwarepatenter, som også gælder på hjemmesider, vil alle danske virksomheder med hjemmesider modtage enorme opkrævninger, hvis danskerne stemmer ja. Det gælder bagere, ki...
Patentdomstolen samarbejder med Den Europæiske Patentorganisation, som finansieres med gebyrer på det enkelte patent. Det betyder, at patentdomstolen finansieres med patentgebyrer og at den derfor har en interesse i at sige god for så mange patenter som overhovedet muligt, uanset kvaliteten. (Påstået af Folkebevægelsen mod EU.) Indvending: Denne på...
Højesteret er bemandet af generalistdommere, der bruger sund fornuft i deres tolkning af reglerne. Derfor vil de afvise alle de facto-softwarepatenter, som den kommende patentdomstol måtte sige god for. Ved at stå udenfor enhedspatentet bliver Danmark et juridisk frirum med særligt gunstige vilkår for softwareudvikling. Indvending: Den danske Højes...
Enhedspatentet vil primært være til gavn for store virksomheder, på bekostning af de små. De store har flest midler til at føre retssager. Indvending: Enhedspatentet er ikke et nulsumsspil. Både opfinderforeningerne (små, innovative virksomheder) og Dansk Industri (store, etablerede virksomheder) støtter dansk deltagelse i enhedspatentet 100 %. &nb...
Danske virksomheder skal til udlandet for at føre en sag på engelsk, tysk eller fransk, hvis de anklages for at krænke enhedspatentet i et andet land. Indvending: Det er ikke anderledes end det nuværende Europapatent, hvor en anklaget dansk virksomhed ligeledes er nødt til at forsvare sig ved en domstol i det pågældende land. Med enhedspatentet sik...
Juristerne i den Europæiske Patentorganisation (EPO) har sagt god for talrige patenter, som reelt er softwarepatenter. Ganske vist siger den Europæiske Patentkonvention, at man ikke kan tage patent på software, men den bruger formuleringen "software som sådan". EPO omgår forbuddet ved at arbejde med en hjemmestrikket definition på "software som såd...
Den Europæiske Patentorganisation har udstedt 50.000 softwarepatenter i Europa! De fleste er stadig ugyldige, men når vi får patentdomstolen, vil den sige god for dem alle sammen, og softwareudviklere overalt i Europa vil blive mast af patenttrolde. Indvending: Dette er en vandrehistorie, der sandsynligvis udspringer af et notat fra IT-Politisk For...
Patentdomstolen og appelretten i Luxembourg kommer egenhændigt til at afgøre, hvad der kan patenteres, og står udenfor demokratisk kontrol. Indvending: I et demokrati er det vigtigt, at domstolene fungerer uafhængigt og ikke ligger under for pres fra politikerne. Gensvar: Uafhængige domstole tolker lovene, men skriver dem ikke selv. Patentdomstolen...
Patenter er generelt ikke i samfundets interesse. Derfor skal du stemme nej til alt, hvad der handler om patenter eller øger sandsynligheden for, at vi får flere af dem. Såsom patentdomstolen! Indvending: Uanset hvad man mener om patenter generelt, er der bred politisk opbakning til at virksomheder skal kunne få patent på deres opfindelser. Den ænd...
For øjeblikket udsteder Den Europæiske Patentorganisation (EPO) ca. 60.000 Europapatenter om året. Men kun en tiendedel (ca. 6.000) bliver valideret i Danmark. Hvis de europæiske virksomheder udskifter Europapatentet med enhedspatentet, får patenterne gyldighed i alle de lande, som deltager i patentreformen. Antallet af nye patenter i Danmark om år...
Det er ikke rimeligt, at danske virksomheder skal tvinges til at skrive på engelsk, tysk eller fransk, hvis de vil have et enhedspatent. Indvending: Det vil fortsat være muligt at nøjes med et lokalt dansk patent, hvis en virksomhed kun ønsker at sælge til det danske marked. Og hvor mange virksomheder, der sælger produkter til EU’s Indre Marked, ka...
Patentdomstolen er reelt en EU-domstol. Enhedspatentet er opfundet af en række EU-lande, kun EU-lande kan deltage, det hedder det europæiske enhedspatent og afstemningen handler om noget med suverænitetsafgivelse. For en EU-modstander er det derfor oplagt at bruge afstemningen til at stemme nej til EU. Især da EU-emner næsten aldrig kommer til folk...
Enhedspatentet risikerer at føre til flere patenter på opfindelser, der inddrager brugen af gener, og dermed kan vi få patenter på gener ad bagvejen. Dette argument er fremført af Folkebevægelsen mod EU i et notat fra 2013. Indvending: Folkebevægelsens notat sandsynliggør ikke, at enhedspatentet skulle føre til patenter på gener, og skriver intet o...
Lige nu er det et dårligt tidspunkt at stemme ja til dansk deltagelse i enhedspatentet, da vi først lige skal se fordele og ulemper ved systemet, som det kommer til at fungere i praksis i 2015. Der kommer altid en folkeafstemning til, så vi kan roligt stemme nej i denne omgang. Indvending: I de fleste tilfælde vil politikerne normalt holde sig væk ...
Indvending: Dette har ikke noget at gøre med emnet for folkeafstemningen.  
Eksempel: Udenlandske arbejdere i Danmark bør ikke kunne modtage dansk børnecheck og/eller andre danske velfærdsydelser på samme vilkår som danskere. Vi kan protestere imod dette ved at stemme nej til dansk deltagelse i enhedspatentet! Indvending: Spørgsmålet om enhedspatentet er en sag, der ikke har noget at gøre med den danske debat om fri bevæge...
Nej er altid det sikre valg, som gør, at vi opretholder status quo.   Indvending: Enhedspatentet kommer under alle omstændigheder, og danske virksomheder og vælgere er nødt til at forholde sig til det. Status quo ændrer sig under alle omstændigheder, uanset om vi stemmer ja eller nej. Indvending: Er du i tvivl, så prøv at læse argumenterne for...