Europaforum

Vi får flere retssager og højere omkostninger
Vi får flere retssager og højere omkostninger
Imod enhedspatentet
Enhedspatentet fører til højere udgifter for virksomhederne. Det skyldes, at billigere patenter naturligvis vil føre til flere patenter og dermed også flere retssager. Enhedspatentet gør det også mere attraktivt at føre sagerne, fordi en sejr ved patentdomstolen svarer til, at man vinder sager om et traditionelt Europapatent i næsten alle EU-lande ...
Retsforsikringer vil koste milliarder
Retsforsikringer vil koste milliarder
Imod enhedspatentet
Hvis Danmark deltager i enhedspatentet, vil frygten for at blive oversvømmet af sagsanlæg få alle danske virksomheder til at tegne en ekstra forsikring mod patentsøgsmål. De samlede udgifter til dette vil være på adskillige milliarder kr. om året. Danske virksomheder kan derfor spare milliarder, hvis Danmark står udenfor enhedspatentet. Indvending:...
Vi får amerikanske tilstande!
Vi får amerikanske tilstande!
Imod enhedspatentet
Enhedspatentet vil føre til amerikanske tilstande, med langt flere patenttrolde. Dvs. virksomheder som udtager massevis af patenter kun for at afpresse andre virksomheder, der uforvarende kommer til at overtræde dem. USA har i mange år haft et "enhedspatent" og er bestemt ikke noget forbillede. Indvending: Amerikansk patentkultur kan ikke overføres...
Alle hjemmesider vil blive angrebet af patenttrolde
Alle hjemmesider vil blive angrebet af patenttrolde
Imod enhedspatentet
Hvis en virksomhed bruger noget, som er patenteret, kan patenthaverne sende regninger til dem blot for at bruge opfindelsen. Da enhedspatentet sikkert fører til en masse gyldige softwarepatenter, som også gælder på hjemmesider, vil alle danske virksomheder med hjemmesider modtage enorme opkrævninger, hvis danskerne stemmer ja. Det gælder bagere, ki...
Patentdomstolen skummer fløden
Patentdomstolen skummer fløden
Imod enhedspatentet
Patentdomstolen samarbejder med Den Europæiske Patentorganisation, som finansieres med gebyrer på det enkelte patent. Det betyder, at patentdomstolen finansieres med patentgebyrer og at den derfor har en interesse i at sige god for så mange patenter som overhovedet muligt, uanset kvaliteten. (Påstået af Folkebevægelsen mod EU.) Indvending: Denne på...
Højesteret skal redde os
Højesteret skal redde os
Imod enhedspatentet
Højesteret er bemandet af generalistdommere, der bruger sund fornuft i deres tolkning af reglerne. Derfor vil de afvise alle de facto-softwarepatenter, som den kommende patentdomstol måtte sige god for. Ved at stå udenfor enhedspatentet bliver Danmark et juridisk frirum med særligt gunstige vilkår for softwareudvikling. Indvending: Den danske Højes...
De store tryner de små
De store tryner de små
Imod enhedspatentet
Enhedspatentet vil primært være til gavn for store virksomheder, på bekostning af de små. De store har flest midler til at føre retssager. Indvending: Enhedspatentet er ikke et nulsumsspil. Både opfinderforeningerne (små, innovative virksomheder) og Dansk Industri (store, etablerede virksomheder) støtter dansk deltagelse i enhedspatentet 100 %. &nb...
Danske virksomheder tvinges til at føre sager i udlandet
Danske virksomheder tvinges til at føre sager i udlandet
Imod enhedspatentet
Danske virksomheder skal til udlandet for at føre en sag på engelsk, tysk eller fransk, hvis de anklages for at krænke enhedspatentet i et andet land. Indvending: Det er ikke anderledes end det nuværende Europapatent, hvor en anklaget dansk virksomhed ligeledes er nødt til at forsvare sig ved en domstol i det pågældende land. Med enhedspatentet sik...
Enhedspatentet medfører (flere) softwarepatenter
Enhedspatentet medfører (flere) softwarepatenter
Imod enhedspatentet
Juristerne i den Europæiske Patentorganisation (EPO) har sagt god for talrige patenter, som reelt er softwarepatenter. Ganske vist siger den Europæiske Patentkonvention, at man ikke kan tage patent på software, men den bruger formuleringen "software som sådan". EPO omgår forbuddet ved at arbejde med en hjemmestrikket definition på "software som såd...
Stem nej til 50.000 softwarepatenter i EU
Stem nej til 50.000 softwarepatenter i EU
Imod enhedspatentet
Den Europæiske Patentorganisation har udstedt 50.000 softwarepatenter i Europa! De fleste er stadig ugyldige, men når vi får patentdomstolen, vil den sige god for dem alle sammen, og softwareudviklere overalt i Europa vil blive mast af patenttrolde. Indvending: Dette er en vandrehistorie, der sandsynligvis udspringer af et notat fra IT-Politisk For...
Manglende demokratisk kontrol
Manglende demokratisk kontrol
Imod enhedspatentet
Patentdomstolen og appelretten i Luxembourg kommer egenhændigt til at afgøre, hvad der kan patenteres, og står udenfor demokratisk kontrol. Indvending: I et demokrati er det vigtigt, at domstolene fungerer uafhængigt og ikke ligger under for pres fra politikerne. Gensvar: Uafhængige domstole tolker lovene, men skriver dem ikke selv. Patentdomstolen...
Stem nej som protest mod patentsystemet
Stem nej som protest mod patentsystemet
Imod enhedspatentet
Patenter er generelt ikke i samfundets interesse. Derfor skal du stemme nej til alt, hvad der handler om patenter eller øger sandsynligheden for, at vi får flere af dem. Såsom patentdomstolen! Indvending: Uanset hvad man mener om patenter generelt, er der bred politisk opbakning til at virksomheder skal kunne få patent på deres opfindelser. Den ænd...
Stem nej til en 10-dobling af patenter i Danmark
Stem nej til en 10-dobling af patenter i Danmark
Imod enhedspatentet
For øjeblikket udsteder Den Europæiske Patentorganisation (EPO) ca. 60.000 Europapatenter om året. Men kun en tiendedel (ca. 6.000) bliver valideret i Danmark. Hvis de europæiske virksomheder udskifter Europapatentet med enhedspatentet, får patenterne gyldighed i alle de lande, som deltager i patentreformen. Antallet af nye patenter i Danmark om år...
Danske patenter skal da skrives på dansk
Danske patenter skal da skrives på dansk
Imod enhedspatentet
Det er ikke rimeligt, at danske virksomheder skal tvinges til at skrive på engelsk, tysk eller fransk, hvis de vil have et enhedspatent. Indvending: Det vil fortsat være muligt at nøjes med et lokalt dansk patent, hvis en virksomhed kun ønsker at sælge til det danske marked. Og hvor mange virksomheder, der sælger produkter til EU’s Indre Marked, ka...
Stem nej til EU
Stem nej til EU
Imod enhedspatentet
Patentdomstolen er reelt en EU-domstol. Enhedspatentet er opfundet af en række EU-lande, kun EU-lande kan deltage, det hedder det europæiske enhedspatent og afstemningen handler om noget med suverænitetsafgivelse. For en EU-modstander er det derfor oplagt at bruge afstemningen til at stemme nej til EU. Især da EU-emner næsten aldrig kommer til folk...
Risiko for patenter på gener
Risiko for patenter på gener
Imod enhedspatentet
Enhedspatentet risikerer at føre til flere patenter på opfindelser, der inddrager brugen af gener, og dermed kan vi få patenter på gener ad bagvejen. Dette argument er fremført af Folkebevægelsen mod EU i et notat fra 2013. Indvending: Folkebevægelsens notat sandsynliggør ikke, at enhedspatentet skulle føre til patenter på gener, og skriver intet o...
Lad os bare vente til senere
Lad os bare vente til senere
Imod enhedspatentet
Lige nu er det et dårligt tidspunkt at stemme ja til dansk deltagelse i enhedspatentet, da vi først lige skal se fordele og ulemper ved systemet, som det kommer til at fungere i praksis i 2015. Der kommer altid en folkeafstemning til, så vi kan roligt stemme nej i denne omgang. Indvending: I de fleste tilfælde vil politikerne normalt holde sig væk ...
Stem nej for at genere regeringen og/eller Venstre/Konservative/SF
Stem nej for at genere regeringen og/eller Venstre/Konservative/SF
Imod enhedspatentet
Indvending: Dette har ikke noget at gøre med emnet for folkeafstemningen.  
Stem nej til noget helt andet
Stem nej til noget helt andet
Imod enhedspatentet
Eksempel: Udenlandske arbejdere i Danmark bør ikke kunne modtage dansk børnecheck og/eller andre danske velfærdsydelser på samme vilkår som danskere. Vi kan protestere imod dette ved at stemme nej til dansk deltagelse i enhedspatentet! Indvending: Spørgsmålet om enhedspatentet er en sag, der ikke har noget at gøre med den danske debat om fri bevæge...
Er du i tvivl, stem nej
Er du i tvivl, stem nej
Imod enhedspatentet
Nej er altid det sikre valg, som gør, at vi opretholder status quo.   Indvending: Enhedspatentet kommer under alle omstændigheder, og danske virksomheder og vælgere er nødt til at forholde sig til det. Status quo ændrer sig under alle omstændigheder, uanset om vi stemmer ja eller nej. Indvending: Er du i tvivl, så prøv at læse argumenterne for...

Europaforum

Vi er en EU-politisk blog- og debatside, som fokuserer på, hvordan DU kan få indflydelse på det politiske system.

Demokrati

Europaforum arbejder for en offentlig debat om EU-politik, der er baseret på, at EU er en integreret del af det danske demokrati og derfor en naturlig kampplads for forskellige politiske holdninger.

Fra arkivet: TTIP

Europaforum bringer en afbalanceret præsentation af debatten om den nu skrinlagte handelsaftale TTIP mellem EU og USA.