Langt de fleste organisationer anbefaler et ja

Det store flertal af de virksomheder og organisationer, der berøres af patentreformen, støtter et ja til dansk deltagelse. Det gælder bl.a. 3F, Akademikerne, CO Industri, Danmarks Rederiforening, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Metal, Dansk Industri, Håndværksrådet, IDA (Ingeniørforeningen), Landbrug & Fødevarer, Landsforeningen til Fremme ...
Med enhedspatentet bliver det væsentligt billigere for virksomhederne at udtage patenter og dermed kan de spare penge. Dels fordi de kun skal betale for ét årligt fornyelsesgebyr for det meste af EU i stedet for ét gebyr pr. land. Dels fordi de kan spare oversættelserne og nøjes med at skrive patentet på et enkelt sprog (engelsk, tysk eller fransk)...
Patentdomstolen vil arbejde hurtigere end de nuværende nationale domstole. Indvending: Da enhedspatentet kommer under alle omstændigheder, vil danske virksomheder kunne nyde godt af dets eventuelle fordele, også selvom vi stemmer nej.  
Enhedspatentet og patentdomstolen betyder, at vi får en ensartet og mere gennemskuelig retspraksis på patentområdet i det meste af EU. I modsætning til i dag, hvor det samme patent kan være gyldigt i ét land og ugyldigt i et andet. Det giver større retssikkerhed. Samtidig bliver det lettere at holde rede på, hvor et patent gælder. I stedet for at s...
Med specialiserede dommere bliver patentdomstolen bedre til at vurdere sagerne, da de ikke er afhængige af tekniske eksperter udefra. Opfinderforeningen.DK og Dansk Opfinderforening har kritiseret det nuværende patentsystem for, at generalistdommere lettere kan snydes af smarte advokater. Indvending: Generalistdommere vil være mere tilbøjelige til ...
Dette sker følge af de lavere udgifter til patenter og til den efterfølgende kontrol og administration hos patenttagerne. Indvending: Enhedspatentet vil ikke give de forventede fordele, men vil gøre hele patentsystemet dyrere end i dag. Det skyldes, at antallet af retssager vil øges, hvis det bliver lettere at udtage og forsvare patenter. Samtidig ...
Vi gør Danmark mere attraktivt for udenlandske virksomheder og investorer, hvis vi deltager i enhedspatentet. Alt andet lige er der større sandsynlighed for, at de vælger at placere nye afdelinger i Danmark, hvis de ikke skal have ekstra besvær med at tage særskilte patenter her i landet. Det er heller ikke attraktivt at placere en virksomhed i et ...
Det er selvfølgelig også til gavn for de store virksomheder, men de små og innovative virksomheder vil opnå de største fordele ved enhedspatentet, når de sælger deres opfindelser i resten af EU. Spørg bare opfinderforeningerne. Jo mindre en innovativ virksomhed er, jo tungere vejer omkostningerne ved at føre bare en enkelt retssag om et patent. Der...
Danmark sidder lige nu med ved bordet og er med til at planlægge de regler, som patentdomstolen skal følge (dens procesreglement). Hvis afstemningen den 25. maj ender med et nej, vil Danmark miste denne mulighed. Ved at deltage i enhedspatentet er den danske regering med til at påvirke procesreglementet hele vejen. Vi kan bl.a. sikre retssikkerhede...
Enhedspatentet kommer under alle omstændigheder. Hvis Danmark er med, får vi en særlig dansk afdeling af patentdomstolen, hvor danske virksomheder kan forsvare sig mod sagsanlæg fra udenlandske virksomheder. Hvis Danmark står udenfor, skal danske virksomheder til Paris, London eller München for at forsvare sig. Indvending: Det gælder kun i de tilfæ...
Patentdomstolen sammensættes af dommere fra alle de lande, der deltager i enhedspatentet. Hvis Danmark er med, får patentdomstolens forskellige afdelinger over det meste af EU også danske dommere. I den danske lokalafdeling vil én ud af tre dommere altid være dansk. Indvending: Dommerne må ikke tage udgangspunkt i deres nationalitet, når de vurdere...
Jo flere lande, der deltager i enhedspatentet, jo større bliver fordelene. Hvis alle lande overlod det til de andre at samarbejde om et enhedspatent, ville det slet ikke blive oprettet – og ingen ville få nogen fordele. Hvis du mener, at patentreformen overordnet er en god ide, bør du også stemme ja for at markere din opbakning. Indvending: Ved at ...
Hvis Danmark deltager i patentreformen, får vi en dansk lokalafdeling af patentdomstolen. Dens arbejdssprog bliver dansk og engelsk. Danske virksomheder får derved en mulighed for at føre retssager om patenter på dansk. Indvending: I praksis vil den danske lokalafdeling føre sagerne på engelsk, tysk eller fransk, lige som i alle de øvrige afdelinge...
Ved at stemme ja sender vi et signal om, at vi går ind for dansk deltagelse i forpligtende europæisk samarbejde generelt. Indvending: Hvis man er EU-modstander, er dette ikke et ønskeligt signal.   Gensvar: Langtfra alle vælgere er EU-modstandere.   Indvending: Dette har ikke noget at gøre med emnet for folkeafstemningen.     &n...
Enten fordi du er politisk uenig med disse to partier. Eller fordi det er dem, der har insisteret på, at vi skal have en folkeafstemning om et snævert og teknisk emne, som var bedre tjent med at blive overladt til Folketingets flertal. Indvending: Dette har ikke noget at gøre med emnet for folkeafstemningen.