Europaforum

Lavere omkostninger for virksomheder
Lavere omkostninger for virksomheder
For enhedspatentet
Med enhedspatentet bliver det væsentligt billigere for virksomhederne at udtage patenter og dermed kan de spare penge. Dels fordi de kun skal betale for ét årligt fornyelsesgebyr for det meste af EU i stedet for ét gebyr pr. land. Dels fordi de kan spare oversættelserne og nøjes med at skrive patentet på et enkelt sprog (engelsk, tysk eller fransk)...
Hurtigere sagsbehandling
Hurtigere sagsbehandling
For enhedspatentet
Patentdomstolen vil arbejde hurtigere end de nuværende nationale domstole. Indvending: Da enhedspatentet kommer under alle omstændigheder, vil danske virksomheder kunne nyde godt af dets eventuelle fordele, også selvom vi stemmer nej.  
Større retssikkerhed og mindre bureaukrati
Større retssikkerhed og mindre bureaukrati
For enhedspatentet
Enhedspatentet og patentdomstolen betyder, at vi får en ensartet og mere gennemskuelig retspraksis på patentområdet i det meste af EU. I modsætning til i dag, hvor det samme patent kan være gyldigt i ét land og ugyldigt i et andet. Det giver større retssikkerhed. Samtidig bliver det lettere at holde rede på, hvor et patent gælder. I stedet for at s...
Vi får flere saglige domme
Vi får flere saglige domme
For enhedspatentet
Med specialiserede dommere bliver patentdomstolen bedre til at vurdere sagerne, da de ikke er afhængige af tekniske eksperter udefra. Opfinderforeningen.DK og Dansk Opfinderforening har kritiseret det nuværende patentsystem for, at generalistdommere lettere kan snydes af smarte advokater. Indvending: Generalistdommere vil være mere tilbøjelige til ...
Enhedspatentet giver flere arbejdspladser
Enhedspatentet giver flere arbejdspladser
For enhedspatentet
Dette sker følge af de lavere udgifter til patenter og til den efterfølgende kontrol og administration hos patenttagerne. Indvending: Enhedspatentet vil ikke give de forventede fordele, men vil gøre hele patentsystemet dyrere end i dag. Det skyldes, at antallet af retssager vil øges, hvis det bliver lettere at udtage og forsvare patenter. Samtidig ...
Danmark vil tiltrække flere investorer
Danmark vil tiltrække flere investorer
For enhedspatentet
Vi gør Danmark mere attraktivt for udenlandske virksomheder og investorer, hvis vi deltager i enhedspatentet. Alt andet lige er der større sandsynlighed for, at de vælger at placere nye afdelinger i Danmark, hvis de ikke skal have ekstra besvær med at tage særskilte patenter her i landet. Det er heller ikke attraktivt at placere en virksomhed i et ...
Enhedspatentet gavner små virksomheder
Enhedspatentet gavner små virksomheder
For enhedspatentet
Det er selvfølgelig også til gavn for de store virksomheder, men de små og innovative virksomheder vil opnå de største fordele ved enhedspatentet, når de sælger deres opfindelser i resten af EU. Spørg bare opfinderforeningerne. Jo mindre en innovativ virksomhed er, jo tungere vejer omkostningerne ved at føre bare en enkelt retssag om et patent. Der...
Vi skal have medindflydelse på patentreglerne
Vi skal have medindflydelse på patentreglerne
For enhedspatentet
Danmark sidder lige nu med ved bordet og er med til at planlægge de regler, som patentdomstolen skal følge (dens procesreglement). Hvis afstemningen den 25. maj ender med et nej, vil Danmark miste denne mulighed. Ved at deltage i enhedspatentet er den danske regering med til at påvirke procesreglementet hele vejen. Vi kan bl.a. sikre retssikkerhede...
Vi får en dansk afdeling af patentdomstolen
Vi får en dansk afdeling af patentdomstolen
For enhedspatentet
Enhedspatentet kommer under alle omstændigheder. Hvis Danmark er med, får vi en særlig dansk afdeling af patentdomstolen, hvor danske virksomheder kan forsvare sig mod sagsanlæg fra udenlandske virksomheder. Hvis Danmark står udenfor, skal danske virksomheder til Paris, London eller München for at forsvare sig. Indvending: Det gælder kun i de tilfæ...
Det er usolidarisk at køre på frihjul
Det er usolidarisk at køre på frihjul
For enhedspatentet
Jo flere lande, der deltager i enhedspatentet, jo større bliver fordelene. Hvis alle lande overlod det til de andre at samarbejde om et enhedspatent, ville det slet ikke blive oprettet – og ingen ville få nogen fordele. Hvis du mener, at patentreformen overordnet er en god ide, bør du også stemme ja for at markere din opbakning. Indvending: Ved at ...
Vi får danske dommere i patentdomstolen
Vi får danske dommere i patentdomstolen
For enhedspatentet
Patentdomstolen sammensættes af dommere fra alle de lande, der deltager i enhedspatentet. Hvis Danmark er med, får patentdomstolens forskellige afdelinger over det meste af EU også danske dommere. I den danske lokalafdeling vil én ud af tre dommere altid være dansk. Indvending: Dommerne må ikke tage udgangspunkt i deres nationalitet, når de vurdere...
Ved en dansk patentdomstol kan man forsvare sig på dansk
Ved en dansk patentdomstol kan man forsvare sig på dansk
For enhedspatentet
Hvis Danmark deltager i patentreformen, får vi en dansk lokalafdeling af patentdomstolen. Dens arbejdssprog bliver dansk og engelsk. Danske virksomheder får derved en mulighed for at føre retssager om patenter på dansk. Indvending: I praksis vil den danske lokalafdeling føre sagerne på engelsk, tysk eller fransk, lige som i alle de øvrige afdelinge...
Stem ja til europæisk samarbejde generelt
Stem ja til europæisk samarbejde generelt
For enhedspatentet
Ved at stemme ja sender vi et signal om, at vi går ind for dansk deltagelse i forpligtende europæisk samarbejde generelt. Indvending: Hvis man er EU-modstander, er dette ikke et ønskeligt signal.   Gensvar: Langtfra alle vælgere er EU-modstandere.   Indvending: Dette har ikke noget at gøre med emnet for folkeafstemningen.     &n...
Stem ja for at genere Dansk Folkeparti og/eller Enhedslisten
Stem ja for at genere Dansk Folkeparti og/eller Enhedslisten
For enhedspatentet
Enten fordi du er politisk uenig med disse to partier. Eller fordi det er dem, der har insisteret på, at vi skal have en folkeafstemning om et snævert og teknisk emne, som var bedre tjent med at blive overladt til Folketingets flertal. Indvending: Dette har ikke noget at gøre med emnet for folkeafstemningen.  

Europaforum

Vi er en EU-politisk blog- og debatside, som fokuserer på, hvordan DU kan få indflydelse på det politiske system.

Demokrati

Europaforum arbejder for en offentlig debat om EU-politik, der er baseret på, at EU er en integreret del af det danske demokrati og derfor en naturlig kampplads for forskellige politiske holdninger.

Fra arkivet: TTIP

Europaforum bringer en afbalanceret præsentation af debatten om den nu skrinlagte handelsaftale TTIP mellem EU og USA.