Retningslinjer for vores redaktionsarbejde

● Alle redaktører, skribenter og interviewere skal have fordel af at bidrage til Europaforum.

● For at kunne blive skribent på Europaforum skal man i forvejen have skrevet noget, der er offentligt tilgængeligt og viser, at personen er velformuleret og ved, hvad han/hun taler om.

● For at kunne blive interviewer på Europaforum skal man bestå en en prøve, hvor man demonstrerer, at man har mødedisciplin, en god stemme og er god til at planlægge og stille nedskrevne spørgsmål.

● Eventuelle temaredaktører skal have en nedskrevet plan for, hvordan de vil håndtere deres temaredaktion: Hvilke skribenter vil de bruge, hvilke politiske holdninger har særlige betydning for netop dette tema i det politiske system, hvordan skal temaet præsenteres og hvilke andre aktører og hjemmesider er relevante at inddrage?

● Aktive på Europaforum skal bruge deres rigtige navn.

● Europaforum dækker gerne konflikter, hvor modsatrettede opfattelser af politik støder sammen – helst anskueliggjort med konkrete personer, der kæmper for hver deres mål.

● Samtidig vil Europaforum fokusere på, hvordan man som borger selv kan påvirke det politiske system. Demokrati er for deltagere og ikke kun tilskuere.

● Tekster på Europaforum skal have troværdige kildehenvisninger og så vidt det er muligt også kombineres med links til andre hjemmesider, relevante aktører og videoer, som kan indlejres på Europaforum.

● Alle artikler og analyser skal gennemses af redaktører, der ved noget om det pågældende emne og er i stand til at opfange evt. faktuelle fejl såvel som stave- og slåfejl.

● Medlemmer af eller kandidater til Europa-Parlamentet eller Folketinget kan ikke være medlemmer af redaktionen (redaktører, skribenter eller interviewere).

● Hvis et medlem af redaktionen får lyst til at udgive et blad eller andet fysisk materiale om EU-politik, kan han/hun frit genbruge det redaktionelle indhold på Europaforum.

● Hvis en redaktør, skribent eller interviewer ikke længere har tid eller lyst til at deltage i redaktionsarbejdet, giver han/hun besked til chefredaktørerne, så de kan finde mulige afløsere.

Billeder
● Alle længere tekster skal illustreres med flotte billeder. De kan leveres af skribenten/bloggeren selv, findes i vores billedarkiv, som vi opbygger løbende, eller findes på forskellige hjemmesider, som stiller gratis billeder til rådighed.

● Vi vil dels samarbejde med og benytte os af eksterne billedarkiver, dels opbygge et netværk af frivillige fotografer, der leverer illustrationer til vores eget billedarkiv.

● Alle interesserede fotografer og grafikere, som bidrager til Europaforum, kan få offentliggjort deres billeder med copyright, navn og link til ophavsmanden.

Europaforum

Vi er en EU-politisk blog- og debatside, som fokuserer på, hvordan DU kan få indflydelse på det politiske system.

Demokrati

Europaforum arbejder for en offentlig debat om EU-politik, der er baseret på, at EU er en integreret del af det danske demokrati og derfor en naturlig kampplads for forskellige politiske holdninger.

Fra arkivet: TTIP

Europaforum bringer en afbalanceret præsentation af debatten om den nu skrinlagte handelsaftale TTIP mellem EU og USA.