Europaforum

Holdninger til TTIP i EU-landenes regeringer
Holdninger til TTIP i EU-landenes regeringer
Webmaster
TTIP - Holdninger
Alle regeringer støtter TTIP på nær den græske Syriza-regering, som er lodret imod. Det er uvist, hvad der sker, hvis en færdig aftale bliver godkendt af Europa-Parlamentet og alle de øvrige 27 EU-lande men stemmes ned i Grækenland.Holland har indført en lov, der gør det muligt for 300.000 borgere at få udskrevet en vejledende folkeafstemning om en...
Holdninger til TTIP i Folketinget
Holdninger til TTIP i Folketinget
Webmaster
TTIP - Holdninger
Enhedslisten og Alternativet er ubetinget imod TTIP. Som følge af sin regeringsdeltagelse har SF tidligere officielt været ubetinget tilhænger af TTIP, men har senere skiftet holdning og er i dag imod aftalen. Alle andre partier i Folketinget går ubetinget ind for TTIP og støtter eller accepterer ISDS.Billede: Anders Hviid, http://www.ft.dk/
Holdninger til TTIP i andre organisationer
Holdninger til TTIP i andre organisationer
Webmaster
TTIP - Holdninger
I Europa er fagforeningerne delte i spørgsmålet om TTIP, da de på den ene side ser frem til flere arbejdspladser men samtidig er imod ISDS – og i nogle lande også frygter øget konkurrence. I Danmark og resten af Norden er fagforeningerne mere positive end gennemsnittet i EU og langt de fleste støtter aftalen.De fleste miljø- og forbrugerorganisationer i Danmark såvel som EU er modstandere af TTIP.
Holdninger til TTIP i organisationer
Holdninger til TTIP i organisationer
Webmaster
TTIP - Holdninger
Langt de fleste erhvervsorganisationer og virksomheder i både EU og USA bakker helhjertet op om TTIP. Det gælder også Dansk Industri, som vurderer, at deres medlemmer har klare fordele af TTIP.Danmark hører til de EU-lande, som pga. fleksibilitet på arbejdsmarkedet samt effektive, innovative og omstillingsparate virksomheder vil stå stærkest i øget...
Holdninger til TTIP i befolkningen
Holdninger til TTIP i befolkningen
Webmaster
TTIP - Holdninger
I EU som helhed er der umiddelbart bred opbakning til TTIP-forhandlingerne. I gennemsnit har 58 % af befolkningen i en Eurobarometer-undersøgelse i 2015 svaret, at den støtter ”en frihandels- og investeringsaftale mellem EU og USA”. Mens der er klar opbakning i Nord-, Øst- og Sydeuropa (især i Estland), er Centraleuropa mere splittet. I Tyskland og...
Holdninger til TTIP i USA
Holdninger til TTIP i USA
Webmaster
TTIP - Holdninger
I Kongressen er der lige nu flertal for TTIP. Det er dog ikke sikkert, at flertallet kan bevares ved valget i 2016. Lige nu handler den amerikanske debat mere om den nyligt indgåede TTP-aftale, som både demokraten Hillary Clinton og republikaneren Donald Trump er modstandere af. Det mest udbredte argument mod TTP er det mulige tab af arbejdspladser i USA.

Europaforum

Vi er en EU-politisk blog- og debatside, som fokuserer på, hvordan DU kan få indflydelse på det politiske system.

Demokrati

Europaforum arbejder for en offentlig debat om EU-politik, der er baseret på, at EU er en integreret del af det danske demokrati og derfor en naturlig kampplads for forskellige politiske holdninger.

Fra arkivet: TTIP

Europaforum bringer en afbalanceret præsentation af debatten om den nu skrinlagte handelsaftale TTIP mellem EU og USA.