Holdninger til TTIP i Europa-Parlamentet

(Mandattal for de enkelte grupper i valgperioden 2014-2019 står i parantes)For: EPP (konservative/kristendemokrater) (219).For: ECR (britiske konservative/Dansk Folkeparti) (72): I hvert fald er den britiske del af gruppen stærke tilhængere af TTIP.For: ALDE (socialliberale/liberalister) (68).De tre nævnte grupper er tæt på at have et samlet flerta...
Alle regeringer støtter TTIP på nær den græske Syriza-regering, som er lodret imod. Det er uvist, hvad der sker, hvis en færdig aftale bliver godkendt af Europa-Parlamentet og alle de øvrige 27 EU-lande men stemmes ned i Grækenland.Holland har indført en lov, der gør det muligt for 300.000 borgere at få udskrevet en vejledende folkeafstemning om en...
Enhedslisten og Alternativet er ubetinget imod TTIP. Som følge af sin regeringsdeltagelse har SF tidligere officielt været ubetinget tilhænger af TTIP, men har senere skiftet holdning og er i dag imod aftalen. Alle andre partier i Folketinget går ubetinget ind for TTIP og støtter eller accepterer ISDS.Billede: Anders Hviid, http://www.ft.dk/
I Europa er fagforeningerne delte i spørgsmålet om TTIP, da de på den ene side ser frem til flere arbejdspladser men samtidig er imod ISDS – og i nogle lande også frygter øget konkurrence. I Danmark og resten af Norden er fagforeningerne mere positive end gennemsnittet i EU og langt de fleste støtter aftalen.De fleste miljø- og forbrugerorganisationer i Danmark såvel som EU er modstandere af TTIP.
Langt de fleste erhvervsorganisationer og virksomheder i både EU og USA bakker helhjertet op om TTIP. Det gælder også Dansk Industri, som vurderer, at deres medlemmer har klare fordele af TTIP.Danmark hører til de EU-lande, som pga. fleksibilitet på arbejdsmarkedet samt effektive, innovative og omstillingsparate virksomheder vil stå stærkest i øget...
I EU som helhed er der umiddelbart bred opbakning til TTIP-forhandlingerne. I gennemsnit har 58 % af befolkningen i en Eurobarometer-undersøgelse i 2015 svaret, at den støtter ”en frihandels- og investeringsaftale mellem EU og USA”. Mens der er klar opbakning i Nord-, Øst- og Sydeuropa (især i Estland), er Centraleuropa mere splittet. I Tyskland og...
I Kongressen er der lige nu flertal for TTIP. Det er dog ikke sikkert, at flertallet kan bevares ved valget i 2016. Lige nu handler den amerikanske debat mere om den nyligt indgåede TTP-aftale, som både demokraten Hillary Clinton og republikaneren Donald Trump er modstandere af. Det mest udbredte argument mod TTP er det mulige tab af arbejdspladser i USA.