Økonomi

Europaforums økonomi varetages af foreningen Europaforum med CVR-nr. 35508716 og konto 5960-8064453 i Frørup Andelskasse.

Både foreningen og hjemmesiden drives med med blanding af medlemskontingenter og frivillige bidrag/donationer.

Fundraising
En række af Europaforums fremtidige temaredaktioner, underprojekter og kampagner afhænger af donationer, som redaktionen fundraiser til. I nogle tilfælde søger redaktionen om midler til selv at gennemføre projekter, i andre tilfælde søger vi om midler til at få eksterne aktører til at gennemføre dem. Al fundraising skal godkendes af og ske i samarbejde med vores bestyrelse.

Vi modtager ikke bidrag fra sponsorer, hvis vi vurderer, at de vil sætte spørgsmålstegn ved Europaforums troværdighed og uafhængighed.

Hjemmesiden vil efter nærmere aftale med de involverede præsentere logoer, links og annoncer fra fonde og andre sponsorer, der donerer pengebeløb til de konkrete projekter, som Europaforum har søgt om penge til.

Bladproduktion
Hvis Europaforum på et tidspunkt i fremtiden udgiver et fysisk blad, vil fundraisingen til bladet finde sted uafhængigt af fundraisingen til det øvrige redaktionsarbejde og fremgå af et særskilt regnskab i årsregnskabet.

Udgiverne af et Europaforum-baseret blad har frie hænder til at finde sponsorer til bladet og fastlægge nærmere retningslinjer for dette.

Europaforum

Vi er en EU-politisk podcast-, blog- og debatside med fokus på, hvordan DU kan få indflydelse på det politiske system.

Demokrati

Europaforum arbejder for en offentlig debat om EU-politik, der er baseret på, at EU er en integreret del af det danske demokrati og derfor en naturlig kampplads for forskellige politiske holdninger.

Fra arkivet: EP2024

Genhør vores debatter fra Europa-Parlamentsvalget 2024 – med 16 veloplagte kandidater fra alle 11 opstillede partier.