Alle blogindlæg på siden

Formålet med TTIP

Formålet med TTIP
Nogle tilhængere af TTIP kan beskrives som ”grundlæggende tilhængere, som dog er klar til at afvise aftalen under bestemte, ikke nødvendigvis klart definerede omstændigheder”. Andre kan beskrives som ”tilhængere, der på forhånd støtter aftalen i alle de tænkelige udformninger, den vil kunne få”.

En udfordring for tilhængere af TTIP er, at fordelene ved en aftale kan være svære at beregne, og at en del af de eksisterende analyser af TTIP's betydning for økonomi og beskæftigelse bygger på nogle ret teoretiske antagelser. Derudover udspringer en stor del af modstanden mod TTIP af mulige knaster i aftalen. Hvis man som tilhænger af TTIP nedtoner knasterne af hensyn til en kampagne for TTIP, gør man det også svært selv at arbejde på at få fjernet knasterne.

Billede: Public Domain via Pixabay, https://pixabay.com/
TiSA (Trade in Services Agreement)
Styrket økonomi